Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar naleving AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een verkennend onderzoek om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacyregels (AVG) naleven.
Bij een willekeurige steekproef van dertig grotere organisaties uit tien private sectoren onderzoekt de AP of zij een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Heeft een organisatie een register van verwerkingen en bevat het de juiste informatie? Dan beschouwt de AP dat als een belangrijke eerste stap waarmee een organisatie laat zien dat zij de privacyregels serieus neemt.

Sectoren
De AP voert de steekproef uit bij de volgende tien sectoren: industrie en metaal, waterleidingbedrijf , bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en zorg. De organisaties zitten verspreid over heel Nederland.

Bron: FME

Nieuws