2BA en FEDET | Nieuwe ronde nieuwe verhoudingen en vooral nieuwe kansen!

In 2004 is 2BA opgericht vanuit installateur en groothandel en langzaam uitgegroeid tot hét platform voor productdata ten behoeve van installerend Nederland. In de diverse strategie overleggen die in die periode binnen 2BA plaats hebben gevonden was er eigenlijk altijd een soort van lege stoel in de zaal; de stoel voor de fabrikant. De stem van de fabrikant werd natuurlijk wel vanuit andere overleggen meegenomen, maar sparren en samen tekenen aan de toekomst was daardoor niet mogelijk. Met de algemene ledenvergadering van Fedet op 20 november 2017 en in juridische zin 8 december 2017 is dat rigoureus veranderd. Fedet is nu officieel mede eigenaar van het branche platform 2BA en zij heeft in de persoon van Rob van Veen ook een commissaris in de RvC van 2BA

Fedet is nu officieel mede eigenaar van het branche platform 2BA

Nog even voorstellen
2BA is opgericht in 2004 als centraal dataportaal voor de ontvangst, validatie en distributie van product- en handelsgegevens in de installatiesector. 2BA wordt bedrijfsmatig gerund, met inkomsten uit abonnementen bij individuele fabrikanten, groothandels en installateurs , maar zonder winstoogmerk. Een financieel surplus wordt dus niet uitgekeerd als dividend, maar bestemd voor het bufferfonds, voor branchegerichte investeringen of voor het verlagen van de tarieven. Zo heeft 2BA in de afgelopen jaren diverse diensten kunnen uitbreiden en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen zonder daarvoor geld te vragen en bovendien zijn de tarieven voor de achterban van de founding fathers (installateur en groothandel) sinds 2008 al met 27% verlaagd. Per 1 januari 2018 bedient 2BA 368 fabrikanten, 165 groothandels en meer dan 2.000 Installateurs, aantallen die nog steeds groeien.

Wat verandert er voor u als fabrikant

  1. U krijgt (middels Fedet) invloed op het beleid van 2BA
  2. Fedet leden krijgen per 1-1-2018 15% korting (korting over korting uitgesloten).
  3. Fedet en 2BA gaan samen aan de slag om kwaliteitsafspraken te maken (en na te komen!)
  4. Fedet en 2BA kijken hoe de losse “lijstjes” waar sommige afnemers nog steeds om vragen, kunnen worden gestroomlijnd via 2BA op basis van ETIM/SALES.

Andere ontwikkelingen van 2BA die voor u ook van belang kunnen zijn:

  1. 2BA gaat per 1 april 2018 een Belgisch platform faciliteren tussen groothandel en fabrikant voor de sanitair CV markt. Dit biedt fabrikanten vooralsnog geen financieel voordeel, maar wel de gelegenheid om met exact dezelfde datastructuur twee landen te bedienen.
  2. 2BA is op verzoek van Damen, Boskalis, Van Oord en IHC begonnen met een maritieme uitbreiding van het bestaande platform. Fabrikanten die reeds bij 2BA staan krijgen zo kosteloos toegang tot een extra klantgroep.

Wel Fedet lid, maar nog geen gebruiker van 2BA?
Wij vertellen u graag hoe ook u, uw product- en handelsinformatie efficiënt en gestructureerd kunt verspreiden naar uw (ook potentieel nieuwe) afnemers. Neem gerust geheel vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak of kijk eens op: https://www.2ba.nl/wat-biedt-2ba/voor-de-fabrikant/informatie-fabrikant

2BA, 088-2220000
Martin N. Kreijenbroek

Algemeen nieuws