100 miljoen euro extra beschikbaar voor techniekonderwijs 

In het regeerakkoord is 100 miljoen euro gereserveerd voor techniek op het vmbo. Het stimuleren van techniekonderwijs, waar leerlingen via keuzevakken op het VMBO zich in verschillende disciplines kunnen verdiepen, helpt in de keuze voor techniek. Wanneer leerlingen via de keuzevakken geïnteresseerd raken in onze branche, dan levert dit direct meer belangstelling op voor mbo-onderwijs in de elektrotechniek.

Het keuzevak dat aansluit bij Fedet bedrijven is ‘werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud’. Hieronder wat cijfers:

  • Afgelopen schooljaar hebben slechts 114 vmbo leerlingen examen gedaan in dit keuzevak
  • In de afgelopen 5 jaar deden gemiddeld 146 leerlingen examen in dit keuzevak
  • 125 VMBO scholen in Nederland hebben in de afgelopen 5 jaar dit keuzevak uitgevoerd
  • Deelname aan dit keuzevak zal eerder leiden tot een keuze voor een vervolgopleiding MBO in de richting elektrotechniek of werktuigkunde
  • De afgelopen 5 jaar kwamen er jaarlijks ongeveer 704 gediplomeerden in de aan Fedet branche verwante MBO opleidingen bij

 

Wat betekent dat nu precies?
Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Op basis van een goed plan kunnen scholen aanspraak maken op een gedeelte van de 100 miljoen. In veel regio’s wordt door vmbo’s in samenwerking met een mbo (ROC) en het regionale bedrijfsleven plannen gemaakt. Deze plannen moeten uiterlijk 31 maart ingediend worden om

Wordt jouw bedrijf in de regio uitgenodigd om hier aan deel te nemen en je wil graag meedenken? Neem de uitnodiging dan vooral aan. Of neem zelf contact op met een vmbo in uw regio om te kijken wat de ambities zijn. Hiermee werken we samen aan meer deelname aan het keuzevak ‘werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud’ en daarmee aan meer instroom in de mbo werktuigbouwkundige of elektrotechnische opleidingen in onze branche, waardoor we in de toekomst kunnen rekenen op meer gediplomeerden voor onze branche!

Wil je weten welke vmbo scholen in Nederland het keuzevak ‘werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud’ aanbieden, neemt u dan contact op met het Fedet secretariaat via info@fedet.nl.

Voor meer informatie:
https://www.sterktechniekonderwijs.nl
https://www.vo-raad.nl/nieuws/aanpak-en-inzet-extra-middelen-vmbo-techniek-bekend

 

 

 

 

Algemeen nieuws