Oude omgeving – moderne techniek

- TESTIMONIAL -

Fedet ledenvergadering toonbeeld van dynamische branche
Waar ooit de mythische woorden ‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’ werden gesproken, kwamen op 30 mei jl. de Fedet-leden samen voor hun jaarvergadering. Radio-Kootwijk, waar ooit de radioverbinding met Nederlands-Indië werd onderhouden,  gold destijds als ‘een wonder van moderne techniek’. Die moderne techniek werd nu vertegenwoordigd door de leden van de Fedet. Tijdens de ledenvergadering passeerde niet alleen de Fedet-strategie de revue; ook werden concrete besluiten genomen over de toekomst van de vereniging en nieuwe bestuursleden verwelkomd.

Die Fedet-strategie is gebaseerd op de slogan: “Survival of the Smartest”, met de I’s die leidend zijn voor het verenigingsbeleid:

  • Imago Marketing & Events
  • Impact / Triple C
  • Innovatieve bedrijfsvoering
  • Instroom
  • Invloed
  • Inspiratie

Stemronde Marktontmoetingen
Besluitvorming over een aantal belangrijke thema’s  – dat vormde de rood draad voor de ledenvergadering. Eén van die thema’s is het onderwerp Marktontmoetingen, waarvoor allereerst een onderzoek onder leden is uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een aantal scenario’s voor de Fedet wat de rol moet zijn bij het collectief organiseren van marktontmoetingen/evenementen.

Naar aanleiding van de stemming onder de leden is gekozen voor het scenario waarbij door het Fedet-eventbureau eigen gesegmenteerde events worden georganiseerd

Control, Comfort & Connectivity
Met Triple C (Control, Comfort & Connectivity) heeft Fedet een waardige vervanger van het ELUX-concept. Het concept, dat zich bij uitstek leent voor de woningbouw, vraagt nu om marktverbreding. Mogelijkheden daarvoor biedt Bleeve, een web gebaseerd verduurzamingsconcept voor gemeenten en particulieren. Het totale bereik bedraagt ongeveer 1,2 – 1,4 miljoen koopwoningen. Binnen dit concept kunnen ook energiebesparende elektrotechnische onderdelen worden ‘ingevaren’ om op die manier een energiebesparing van 30% te kunnen behalen. Onderwerpen waaraan hierbij wordt gedacht, zijn: bewegingsmelder/detectie, schakelklokken voor buitenverlichting/vloerverwarming, uitschakelen stand-by, update  van het mechanische ventilatiesysteem, de installatie van CO2-melders, de installatie van LED-lampen, Quookers en WKK’s. Samen met Bleeve worden de oplossingen verder uitgewerkt met als doel deze via de webpagina aan te bieden.

Stemronde Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI)
De markt voor artikelinformatie is in beweging. Onderzoek heeft aangetoond dat er op dit gebied knelpunten zijn en er behoefte is aan verbetering en versnelling van het digitaliseringsproces. Daartoe moet worden samengewerkt – voordeel is dat die samenwerking ook leidt tot benutting van concrete kansen van digitalisering. Vorig jaar al trokken Bouwend Nederland, Fedet, Koninklijke Hibin en Uneto-VNI de conclusie dat een actieve ontwikkeling van digitalisering en informatisering voor de sector van groot belang is. Dit heeft geleid tot een conceptvisie die door de vier partijen gefaseerd verder moet worden uitgewerkt. De leden gaan akkoord met de (eenmalige) financiering van de projectfase van DSBI en dat Gerard Kamsteeg als kwartiermaker de Fedet vertegenwoordigd.

Deelname 2BA
2BA, de neutrale datapool van handels- en productgegevens in de installatiebranche, vormt een vitale schakel nu en naar een toekomst waarin data bepalend zijn voor de overlevingskansen van bedrijven. 2BA richt zich de komende periode op verdere verbetering van de datakwaliteit, verbreding en verdieping van de data en internationalisering. Fedet is gevraagd om ook namens de fabrikanten medeaandeelhouder te worden in 2BA. Hieraan verbonden is ook het leveren van een commissaris t.b.v. de Raad van Commissarissen van 2BA.

Uit de stemronde die volgt, blijkt de overgrote meerderheid van de leden vóór toetreding tot de RvC van 2BA te zijn.
Synchronisatie van de digitaliseringsagenda’s (ontwerp- en beheer- en onderhoudsfase) en een betere aansluiting vanuit de fabrikanten naar de markt komen daarmee binnen handbereik.

Leden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de Fedet Instroom Award

Tot slot: Fedet Instroom Award
Om de branche levend te houden en te garanderen dat het huidige toonbeeld van moderne techniek ook in de toekomst gelijke tred kan houden met de ontwikkelingen, is instroom noodzakelijk. Op alle mogelijke fronten zijn leden en de Fedet hiermee bezig. Die individuele initiatieven moeten worden beloond. Dat kan door deel te nemen aan de Fedet Instroom Award – een bekroning voor het beste of meest succesvolle instroominitiatief. Leden kunnen zich vanaf nu bij het Fedet bureau aanmelden en 21 november zal de  Fedet Instroom Award worden uitgereikt.

Nieuwe sectie Vereniging Energie Inzicht (VEI)
De Vereniging Energie Inzicht (VEI) bestaat uit Nederlandse bedrijven die producten en diensten ontwikkelen waarmee consumenten en bedrijven inzicht krijgen in energiegebruik en -beheer. De vereniging heeft verzocht om aansluiting bij de Fedet in een nieuwe Fedet-sectie VEI. De komende maanden worden gebruikt om de integratie van de vereniging binnen Fedet uit te werken en vorm te geven.

Vernieuwend, verfrissend, uitdagend

Vernieuwend, verfrissend, uitdagend – zo laat de voorstelling ‘Nieuwe vrienden’ zich omschrijven. Speciaal voor Fedet-leden werd op 30 mei, na afloop van de Fedet-ledenvergadering, een voorstelling gegeven van dit pakkende theaterstuk. Een voorstelling waarin vernieuwend ondernemen, het loslaten van tradities en het zoeken van nieuwe verbindingen centraal staan. De bijzondere avond werd georganiseerd in samenwerking met UNETO-VNI.

Na afloop van de voorstelling volgde een kort dialoog tussen Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) en Rob van Veen (Voorzitter Fedet). Samenwerken is hét centrale thema waarin beide voorzitters zich herkennen. En waarin ze een boodschap zien voor de zeer nabije toekomst. “Samenwerken is het nieuwe concurreren”, aldus Rob van Veen.
Lees hier het volledige persbericht “UNETO-VNI en Fedet betreden samen de toekomst“.

Testimonials