Uitgangspunten renovatie Binnenhof onwerkbaar, onrealistisch en onzinnig

Rob van Veen, voorzitter Fedet

Rob van Veen, voorzitter Fedet

- TESTIMONIAL - Rob van Veen, voorzitter Fedet

Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de renovatie van het Binnenhof. Al voordat een schop in de grond gaat, lijken de problemen zich op te stapelen. Eerst was daar het vertrek van Liesbeth van Pol, wiens wensen voor de Eerste Kamer op weinig steun van Kamervoorzitters Arib en Broekers-Knol konden rekenen. Nu ligt de architect van de Tweede Kamer Ellen van Loon onder vuur en zingt de naam van een oude bekende Pi de Bruijn (de architect van de huidige Tweede Kamer) al weer rond als redder van het project. Pijnpunten zijn onder andere een trappenhuis in de Senaat en een palmentuin in de hal van de Tweede Kamer.

Kabinet en Kamer hebben als uitgangspunten voor de renovatie “sober en doelmatig ” in acht genomen. Recent gaf staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken al aan dat er “financiële spanning op het budget staat.” U raadt het al: dat betekent weinig goeds. Het zal geen HSL-achtig debacle worden, maar dat het budget overschreden zal worden is klip en klaar. Is dat dan erg? Daarop luidt het antwoord: helemaal niet!

De uitgangspunten van de renovatie zijn namelijk onwerkbaar, onrealistisch en onzinnig. Hier tekent zich de typisch Nederlandse kruideniersmentaliteit af. In welk ander land zou het Parlement niet het visitekaartje van haar rijke historie, welvaart en democratie mogen zijn? If you got it, flaunt it. Als frequente bezoeker van de Tweede Kamer (ja: mijn organisatie lobbyt) zou ik graag zien dat het machtscentrum van ons land wat meer bravoure en overdaad uitstraalt. Waarom zijn wij als land zo terughoudend om dit te tonen? Bang voor tweets van anonieme reaguurders of een electorale afrekening? Nu tekent zich een scenario af waarbij de kosten worden overschreden en de burger niet nu, maar over drie jaar wordt geconfronteerd met een hogere rekening. De Kamer zal er schande van spreken, de bewindspersoon zijn of haar excuses aanbieden en de burger zal verzuchten dat ze het eigenlijk allemaal wel zagen aankomen.

Daarom mag wat mij betreft de renovatie van het Binnenhof wat kosten. We moeten het ook als een kans zien om ook alle ontwikkelingen waar wij voor staan een plek te geven. Maak gebruik van de kennis van Nederlandse bedrijven als het gaat om het verduurzamen van het Binnenhof. Maak ons parlement een proeftuin voor innovatie: hoe kunnen we de technologie van de toekomst een podium geven? Maak het een plek die gezien mag worden. Een plek met grandeur zoals de Houses of Parliament in Londen of de Bundestag in Berlijn. Een plek waar heel Nederland graag naartoe komt. Niet alleen om onze democratie in werking te zien, maar ook om zich te laven aan alle producten en technieken die het Nederlands bedrijfsleven kan leveren. De renovatie kan een prachtige zakelijke kans betekenen voor onze bedrijven en daarmee de innovatiekracht van Nederland. Net als andere Nederlandse bedrijven staan de ruim 180 leden van Fedet klaar om hun kennis en kunde toe te voegen en het ontwerp zo te optimaliseren; het ontwerp echt klaar te maken voor de toekomst.

Dat overheidsgeld goed besteed moet worden, staat buiten kijf. Maar ik heb liever twee miljard voor een internationaal visitekaartje van ons land dan een pijpenla voor een kwart van een budget dat als een verworpen motie ter ziele gaat.

Rob van Veen
Voorzitter Fedet

Testimonials