Instroom Award als springplank naar de toekomst

- TESTIMONIAL -

Instroom bevorderen door kennis te delen en elkaar te inspireren. Dat is de essentie van de Fedet Instroom Award, waarvan de eerste vorig jaar werd toegekend aan Legrand Nederland. Ruim een half jaar later is het tijd om eens te polsen hoe het er mee staat. Vormt de Award een springplank naar de toekomst? En zijn er nieuwe plannen voor deelname? We spraken hierover met Lian Langerwerf en Mariëlle Claessens van Legrand Nederland.

Waar ging het ook alweer precies over? Uiteindelijk om één ding: instroom van nieuw personeel. Personeel dat van vitaal belang is voor de toekomst van onze branche. De werkgroep Instroom van Fedet werkt daarom aan het zichtbaar en aantrekkelijk maken én houden van de elektrotechnische branche. Eén van de instrumenten hiervoor is de Fedet Instroom Award. Deelname staat open voor bedrijven met initiatieven, die bijdragen aan ‘het maken van een keuze’ (basisscholen), ‘het leren in’ (middelbaar onderwijs) of ‘het werken in’ (bijscholing/zij-instroom) de elektrotechniek.

Trotse winnaar
Vorig jaar ‘kaapte’ Legrand Nederland de Award weg voor andere concurrenten met een bliksemstage voor groep 7 van een basisschool. “Door 6 – 10 jarigen kennis te laten maken met techniek, is hun latere keuze wellicht te sturen”, aldus Lian Langerwerf. “Het is goed om ze zo vroeg mogelijk met techniek te laten kennismaken zodat bijvoorbeeld kan worden doorgebouwd naar vakantiewerk. Een prachtige leerschool en voedingsbodem voor de toekomst.”

Succesvolle bliksemstage
De bliksemstage omvatte een bedrijfspresentatie, rondleiding, toelichting op verschillende functies en een opdracht om een wandgoot met schakelmateriaal in elkaar te zetten. “De reacties waren zeer positief en we hebben er onder meer op social media en in ons relatiemagazine Lecourant veel aandacht aan besteed”, licht Mariëlle Claessens toe. Het initiatief van de bliksemstage voor de basisschool in Boxtel krijgt waarschijnlijk een vervolg met een stage voor het beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er diverse stagiaires, die bij Legrand kennis en ervaring opdoen. En ook elders binnen de Legrand-organisatie vindt het initiatief navolging. “Ons zusterbedrijf Minkels, dat gespecialiseerd is in oplossingen voor datacenter-infrastructuren, is ook bezig om de instroom te bevorderen.”

Profileren met instroom
Al met al is instroom voor Legrand veel meer dan een eendagsvlieg. Mariëlle Claessens: “Het organiseren van stages en enthousiasmeren van jongeren speelt ook een rol bij de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons bedrijf.” “Sterker nog”, licht Lian Langerwerf toe, “een aantal van onze key-accounts vindt het belangrijk dat wij ook onze verantwoordelijkheid dragen voor dit thema. Het is denk ik voor alle Fedet-leden dan ook de moeite waard om mee te doen.”

Trotse gevoel delen
Welke volgende stappen zijn er nog te verwachten? “Het is goed als we binnen de branche investeren in verdere onderlinge samenwerking”, aldus Lian Langerwerf. “Het zou wellicht ook goed zijn om te starten met de Dag van de Elektrotechniek in navolging van de Dag van de Bouw. Alles erop gericht om elkaar en leerlingen te inspireren en motiveren. De recent georganiseerde Dutch Technology Week (DTW) vind ik daar een goed voorbeeld van.” Om het trotse gevoel over de hightech industrie te delen, werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan een week vol met technologische verrassingen. Iedereen kan tijdens de DTW zien, voelen en ervaren hoe kansrijk en uitdagend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen.

En wat voor de hightech-branche geldt, is zeker ook voor de elektrotechniek sector waar. Dus meld binnenkort weer projecten of bijzondere initiatieven aan voor de Instroom Award 2018. Samen sterk voor instroom!

Testimonials