Gepassioneerd verbinden en bouwen aan de Formule 1 van de elektrotechniek

Rob van Veen, Draka Kabel

Rob van Veen, Draka Kabel

- TESTIMONIAL - Rob van Veen, Draka Kabel

Je staat er ongetwijfeld niet dagelijks bij stil, maar als je erover nadenkt, vertoont de wereld van elektrotechniek veel overeenkomsten met de Formule 1 racesport.  Snel optrekken en schakelen om op markttrends te anticiperen. Continu onderhoud en finetuning om de organisatie zo lang mogelijk in topconditie te houden. Het betere bochtenwerk om de juiste koers te houden en het bedrijf bij te sturen. En dan is er natuurlijk ook nog de zoektocht naar nieuw talent. Als het kan in de vorm van Max Verstappen. Maar waar de autosport toch meer iets is voor het individu, draait het in de wereld van elektrotechniek vaak om de teamprestatie, om samen sterk te staan voor de toekomst. “Een prachtige toekomst, want alles in Nederland draait om elektrotechniek”, aldus Rob van Veen, gepassioneerd voorzitter van de Fedet.

Van U = I x R naar 6 x I = Fedet
Kijk in het dagelijkse leven -thuis, op kantoor of onderweg- eens om je heen en probeer te bedenken wat er allemaal mogelijk is dankzij elektrotechniek. Nagenoeg alles! In een wereld die om elektrotechniek draait is het des te belangrijker om ook de elektrotechnische wereld draaiend te houden. En om het niet alleen draaiend te houden maar ook steeds beter te laten presteren, is een krachtige ondersteuning nodig. Ondersteuning die de Fedet samenvat in zes kernbegrippen: inspiratie, innovatie, invloed, instroom, imago en impact.  Begrippen die techniek de ‘lading’ geven die het verdient.

Diezelfde techniek lijkt tegelijkertijd alleen maar in belang toe te nemen. Meer veiligheid, meer digitalisering, meer oog voor het milieu en een duurzame wereld – trends en ontwikkelingen die door elektrotechniek worden ondersteund of mogelijk gemaakt. Logisch toch dat je dat goed wilt structureren en organiseren? Dat je bedrijven en organisaties wilt binden én verbinden om te bouwen aan een betere wereld? Dat is precies de ambitie van de Fedet.

Alles in Nederland draait om elektrotechniek

Efficiency en kostenbesparing realiseren
Die ambities komen niet uit de lucht vallen. Een goede plaats -áchter het stuur maar met voldoende ruimte voor ‘bijrijders’- krijg je niet zomaar. Daarvoor zijn een scherpe strategie en een duidelijke missie nodig. “Die hebben we de afgelopen periode vastgelegd aan de hand van ronde tafelbijeenkomsten in het land. Leerzame sessies die duidelijk maakten dat de verbinding die Fedet biedt, nodig is om je als bedrijf in de huidige markt te onderscheiden. En dat willen alle leden – ieder op zijn eigen schaal en eigen manier: eenheid in verscheidenheid.”

Dat onderscheidend vermogen is nodig in een markt met belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Rob van Veen: “Neem de digitalisering. Hoe ga je als ondernemer in de elektrotechniek daarmee om?” En brengt al die digitalisering nou inderdaad wel meer efficiency, comfort of productiviteitsverbetering? Lang nog niet in alle gevallen. “Daarom ook wil Fedet een belangrijke trekker zijn van nauwere samenwerking en verdere digitalisering in de bouwketen. Samenwerking en digitalisering die moeten leiden tot een grote efficiencyslag en kostenbesparingen. Daar profiteert iedereen in de keten én de consument van!

Het is zaak om met elkaar gas te geven, te blijven zorgen voor versnelling

Collectief drempels slechten
“Nog zo’n ontwikkeling waar je als Fedet van onschatbare waarde bent: instroom”, vervolgt Rob van Veen. “Steeds meer bedrijven in de elektrotechniek hebben moeite om het kennisniveau op peil te houden.” Er liggen eigenlijk twee drempels op elkaar gestapeld: de maatschappij vergrijst waardoor kennis en deskundigheid verloren gaan én er is te weinig belangstelling voor techniek onder jongeren. Dat bemoeilijkt de instroom van nieuwe medewerkers met kennis van de laatste techniek. Dat is een fors gemis in een markt die van technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verandering aan elkaar hangt. “Onze leden bewust maken van hun mogelijkheden op dit gebied – daar draait het voor Fedet om”, licht Rob van Veen toe. “Zij hebben de sleutel naar de experts en vakmensen van morgen. Maar ze moeten wel weten waar en hoe die sleutels gebruikt worden. Dat lukt het beste als je als collectief opereert – van elkaar leren, met elkaar delen, onze branche vooruit helpen.”

Dat gezamenlijke streven om vooruit te komen, heeft een grote aantrekkingskracht op bedrijven. “En hoe groter het deelnemersveld, hoe spannender de race”, aldus Rob van Veen. “Het is zaak om met elkaar gas te geven, te blijven zorgen voor versnelling. We richten ons dan ook niet alleen op groei in de breedte, maar ook in de diepte.” De mogelijkheden hiervoor worden geboden door een Fedet in een sterk FME-huis, waarbij nieuwe secties zich aangetrokken voelen door de Fedet-dynamiek. “De oprichting van de Sectie Paneelbouw en het recente besluit van de Nederlandse Licht Associatie (NLA) om toe te treden tot Fedet zijn daar uitstekende voorbeelden van.” Daarnaast wordt bij bestaande leden het draagvlak steeds groter. “Hoe groter die groep en hoe intenser de passie, hoe groter de overtuigingskracht en het onderscheidend vermogen.

Testimonials