De totstandkoming van een kwaliteitslabel

John de Krijger

John de Krijger

- TESTIMONIAL - John de Krijger

Paneelbouw in Nederland is een uniek kwaliteitscertificaat rijker. Een hele prestatie van de werkgroep Kwaliteit binnen de Federatie Paneelbouw sectie van de Fedet, die daarbij niet over één nacht ijs is gegaan. Eén van de kartrekkers in deze werkgroep is John de Krijger, algemeen directeur bij  PIA Service BV.

Binnen Nederland zijn er circa 200 paneelbouwers en system integrators waar opdrachtgevers hun panelen laten maken. John: “In veel gevallen is een opdrachtgever niet op de hoogte van wet- en regelgeving omtrent het besturingspaneel en de installatie ervan. Binnen deze branche zijn er helaas ook bedrijven in binnen- en buitenland die soms wat minder nauwkeurig volgens de geldende regelgeving panelen ontwerpen en leveren. Voor de Federatie Paneelbouw is dit reden geweest om met een werkgroep van paneelbouwers een document tot stand te brengen waarin volgens een ISO structuur vastgelegd wordt hoe de kwaliteit van het ontwerp en de productie van panelen geborgd moet worden. Het doel van het kwaliteitslabel is om naar onze opdrachtgevers aan te tonen dat het paneel volledig voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en dat de bedrijfsstructuur van de paneelbouwer of system integrator is ingericht om dit te bewaken en continueren.”

Drie jaar werk
John vertelt hoe de werkgroep te werk is gegaan. “De werkgroep bestaat uit 6 paneelbouwers/integrators die zelf al hoge eisen stelden aan de kwaliteit van hun producten. Er zijn flowcharts gemaakt van de volledige processen en mogelijke knelpunten. Dit is een proces waarin alle betrokken bedrijven met enorm veel enthousiasme ongeveer 3 jaar vrijwillig hun energie in hebben gestoken. Uiteindelijk volgde hieruit een pilot Erkenningsregeling. Deze is beoordeeld door onafhankelijke auditeurs tijdens een proefaudit bij Aqualectra. Daaruit zijn punten naar voren gekomen aan de hand waarvan enkele praktische aanpassingen zijn doorgevoerd, denk daarbij aan zaken die te maken hebben met de AVG wet en het controleformulier voor de auditeur.”

Belangrijkste onderdelen audit
“Binnen de audit wordt het gehele proces vanaf ontwerp tot aan eindbeproeving van het paneel getoetst. Hierbij wordt gekeken naar kennis, opleiding, gereedschap en keuringspunten. Het gaat er om dat al deze facetten geborgd zijn binnen de processen van de paneelbouwer en bijdragen aan een continue kwaliteit”, aldus John. “De auditeur heeft een controlelijst. Deze gebruikt hij om te toetsen of de paneelbouwer voldoet aan de eisen van de Erkenningsregeling. Hij noteert zijn bevindingen op de formulieren die bestaan uit een AVG-gedeelte en een anoniem gedeelte. De resultaten van het anonieme gedeelte worden jaarlijks als feedback beoordeeld door de werkgroep, om focus te leggen op mogelijke knelpunten. Hieruit kunnen extra lezingen of trainingen worden geïnitieerd voor leden van de Federatie Paneelbouw.”

Samen stappen gemaakt
John benoemt het feit dat de ontwikkelingen binnen de paneelbouwbranche tot 5 jaar geleden zeer individueel waren. “Iedere paneelbouwer was bezig met eigen protocollen. Na de oprichting van de Federatie Paneelbouw, nu vier jaar geleden, zijn de handen ineengeslagen om gezamenlijk en op eenzelfde wijze kwaliteit te kunnen garanderen van onze producten. Het resultaat: een kwaliteitslabel om de opdrachtgever een traceerbare zekerheid te geven over de kwaliteit van het paneel. Doordat de Federatie Paneelbouw dit centraal heeft weten te organiseren is er een binnen de paneelbouw breed gedragen systeem ontstaan. Hierdoor kan de paneelbouw structureel aandacht geven aan alle kerncompetenties. In de afgelopen jaren zijn er veel aandachtspunten veranderd door wet- en regelgeving en fabrikantcomponenten. Al deze ontwikkelingen worden niet altijd door alle paneel bouwende partijen opgevolgd, tot grote ergernis van de paneelbouwer die wél aan kwaliteit werkt.”

Rol Federatie Paneelbouw
“Het doel van de Federatie Paneelbouw is het waarborgen van de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen ter stimulatie en het behoud van de paneelbouw- én de maakindustrie in Nederland. Hier valt niet alleen kwaliteit onder, maar denk ook aan innovatie, opleiding en imago”, zegt John. “Allemaal disciplines waarvoor binnen de Federatie Paneelbouw werkgroepen actief zijn om dit centraal te organiseren. Dit doen we om de paneelbouwer in Nederland de ruimte te geven zo efficiënt mogelijk te ondernemen en de maakindustrie niet te verliezen aan het buitenland. We hopen hiermee de komende generaties de mogelijkheid te bieden om in de maakindustrie te kunnen participeren en te blijven ontwikkelen.”

Klik hier om een aanvraag in te dienen voor het Kwaliteitslabel Paneelbouw

Testimonials