Fedet (Federatie Elektrotechniek) heeft als leden bedrijven en zelfstandige brancheverenigingen die in Nederland actief zijn in de elektro-technische en werkbouwkundige sector. Deze ledenkring dekt een groot deel van de markt en kan aan de hand van de toekomstige ontwikkeling van vraag/aanbod uit de markt worden uitgebreid met nieuwe lid bedrijven en/of zelfstandige brancheverenigingen.

De missie van Fedet
Elke organisatie in de elektro-techniek verbinden om te bouwen aan een betere wereld.

Onze visie
Onze visie wordt bepaald door hetgeen organisaties in elektro-techniek bezighoudt. We zien dat zij opereren in een wereld met grote maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken waar een antwoord op nodig is en die zowel een kans als een bedreiging vormen voor organisaties in de sector. We zien ook fragmentatie in de keten waardoor de waarde van de sector voor de eindklant nog niet optimaal tot z’n recht komt. Die eindklant opereert in een markt die heftig in beweging is. Economische uitdagingen, maar ook technology push maken dat beweging de enige constante is. We zien dat bedrijven in elektro-techniek worstelen met kennisontwikkeling en –behoud: ouderen pakken nieuwe kennis minder makkelijk op of verlaten de organisatie, de aanwas van jong talent is te beperkt. In die context zien we dat organisaties de handen vol hebben, maar ook vaststellen dat zij te weinig eigen tractie hebben om te voldoen aan de vraag van morgen.

Onze overtuiging
We geloven dat de waarde van techniek voor mens en maatschappij alleen maar toeneemt. En dat organisaties actief in elektro-techniek in deze markt kunnen excelleren. Dat vraagt focus op hun kern en verbinding om branchebrede vraagstukken op te lossen en kansen te creëren. We zijn er van overtuigd dat in een concurrerende markt ook plaats is voor intense samenwerking.

Onze ambitie
Positief bijdragen aan de ontwikkeling en bedrijfsvoering van elke organisatie actief in elektro-techniek.

Fedet Roadmap
Vanuit de strategiesessies is met Joris van Zoelen (Synergie B.V.) en het algemeen bestuur gewerkt aan een vervolg op alle gedachten, wensen en behoeften van de leden. Hieruit kwamen de Fedet I-werkgroepen waarmee Fedet invulling geeft aan haar visie: Inspiratie, Innovatieve bedrijfsvoering, Instroom, Invloed en Imago, Marketing & Events. Daarnaast leggen zij nu de hand aan de Fedet Roadmap. De Fedet Roadmap kunt u hier downloaden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet kunt u contact opnemen met het Fedet-secretariaat.
Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.