Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Digitalisering en Data
Nieuws

Maurice van der Leeden namens Fedet in de SAR

24/5/2023

Als voorzitter van de ETIM Beheercommissie maakt Maurice van der Leeden sinds begin 2023 ook deel uit van de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard. “De samenhang tussen de standaarden die Ketenstandaard beheert, heeft me in positieve zin verrast. Dit maak ik graag breder bekend in de sector.”Na een periode in de detailhandel, werkt Van der Leeden sinds tweeëneenhalf jaar als manager product information management bij Technische Unie. Vanuit die positie is hij gevraagd Fedet te vertegenwoordigen in de functies bij Ketenstandaard. Van der Leeden: “In de bouw- en technieksector zijn digitalisering en standaarden minder ver doorgevoerd dan in de detailhandel. Bij de toelevering van technische installatiematerialen lijkt het misschien minder cruciaal dan bij voedingsmiddelen dat er geen verstoringen zijn in de keten. Maar ook de bouw- en technieksector heeft baat bij meer efficiency, mede gezien de kansen en maatschappelijke uitdagingen als materiaal- en personeelsschaarste en de noodzaak om als sector een leidende rol te spelen in het verduurzamen van Nederland.”

Minder faalkosten

Meer dan 80% van het aanbod van Technische Unie komt van leveranciers die bekend zijn met ETIM. Een prioriteit van Van der Leeden is de groep die met ETIM werkt verder te vergroten. “ETIM maakt het beheer van productdata een stuk efficiënter. Met deze standaard beschik je meteen over alle actuele productdata, dat helpt om faalkosten te verminderen. Een ander voordeel is dat wanneer product A niet beschikbaar is, iemand op basis van de technische productkenmerken van ETIM eenvoudig een alternatief product kan vinden. Dat ondanks deze voordelen nog niet iedereen met ETIM werkt, komt doordat sommige mensen denken dat standaarden leiden tot extra kosten en weinig flexibiliteit. Vooral voor kleinere partijen kan implementatie van standaarden in het begin relatief veel tijd kosten, maar uiteindelijk levert de toegenomen efficiency en vindbaarheid van producten iedereen in de keten voordeel op.”

Internationaal

Toeleveranciers van technische installatiematerialen werken steeds internationaler. “Aan de ene kant maakt dat het lastiger om de juiste productdata boven tafel te krijgen. Een hoofdkantoor staat vaak in een ander land dan de fabriek die de informatie moet aanleveren. Dan loop je niet zomaar even langs. Maar uiteindelijk zijn juist internationale bedrijven blij met een standaard als ETIM. Ze hoeven de technische kenmerken van een product maar één keer te classificeren, daarna zijn ze meteen in meer dan 20 talen beschikbaar.”

Digitaal bestellen

Bij Technische Unie geven sommige klanten orders nog telefonisch of via e-mail door, niet alleen ZZP-ers, maar ook grotere bedrijven. Dat levert meer administratieve rompslomp op dan wanneer ze digitaal zouden bestellen. Van der Leeden: Wij wijzen leveranciers en klanten altijd op de voordelen van digitaliseren en het werken met een standaard als DICO bij bestellingen. Afhankelijk van de software die bedrijven gebruiken, kunnen ze soms heel eenvoudig de implementatie ervan realiseren. Dat bespaart klanten en onszelf een hoop werk.”

Duurzame data

Van der Leeden ziet een belangrijke rol weggelegd voor DICO én ETIM als het gaat om het vastleggen van duurzame en circulaire data. “Met ETIM kan je specifieke duurzame productkenmerken vastleggen. DICO maakt het mogelijk om product overschrijdende data te communiceren, zoals bijvoorbeeld de CO2 uitstoot bij transport. Op dit moment bevinden veel duurzame thema’s zich nog in ontwikkeling, dan is het lastig ze te standaardiseren. Via Fedet gaan we met de branche overleggen hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden.”

Datakwaliteit

Een andere prioriteit voor Van der Leeden is datakwaliteit. “We kunnen wel allemaal mooie manieren hebben om data digitaal uit te wisselen, maar dan moeten natuurlijk wel de juiste data in omloop komen. Een fabrikant is daar in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor, maar als groothandel speelt Technische Unie eveneens een belangrijke rol. Uiteraard gaan we ook hierover het gesprek aan met leveranciers. Vanuit Technische Unie gaan we binnenkort de nieuwste versie van de DICO standaard in gebruik nemen. Dan zullen we onze berichten ook laten certificeren via datakwaliteit.nu, een goed initiatief van Ketenstandaard om de kwaliteit van data in de keten te verhogen!”

Kader

De leden van de Strategische Adviesraad (SAR) van Ketenstandaard hechten belang aan de standaarden en bieden het draagvlak voor activiteiten. Ze vormen een belangrijke schakel bij het informeren en betrekken van de achterban. De SAR bestaat uit de volgende leden:

 • Albert van Heugten, voorzitter DICO Beheercommissie, namens Aedes (Wonen Zuid)
 • Albert Dunnink, namens FME (Zehnder)
 • André Meester, namens NVTB (NVPU)
 • Dave Vernooij, namens Bouwend Nederland (DuraVermeer)
 • Daan Viergever, namens Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Gemeente Rotterdam)
 • Erik van ’t Hof, voorzitter NL/SfB Beheercommissie, namens Rijksvastgoedbedrijf
 • Hans Elsinga, voorzitter, namens Rijksvastgoedbedrijf
 • Jack Smeets, voorzitter STABU Beheercommissie, namens NL Ingenieurs (Arcadis)
 • Jan Janssen, namens NL Ingenieurs (Royal HaskoningDHV)
 • Jurriën Deckers, namens Aedes (Accolade)
 • Jeffrey Truijens, namens BNA (VDNDP)
 • Mark-Jan Koldijk, namens Techniek Nederland (DWT Groep)
 • Marc de Dobbelaere, namens Vertaz (ZEVIJ/Necomij)
 • Maurice van der Leeden, voorzitter ETIM Beheercommissie, namens Fedet (Technische Unie)
 • Robert Landsman, namens Hibin/VVNH (Veris)

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief