Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Energietransitie
Nieuws
Kabel
T&D

Level Playing Field noodzakelijk bij aanbestedingen op het elektriciteitsnet

11/7/2022

Om de energietransitie mogelijk te maken moeten de netbeheerders tot 2050 miljarden investeren. Willen we dit tijdig en volledig realiseren, dan vraagt dat om samenwerking tussen sectorpartijen, een deltaplan aanpak en slim opdrachtgeverschap vanuit de Netbeheerders.Slim opdrachtgeverschap vraagt om aanbestedingsvoorwaarden die niet primair ten dienste staan van de inkoopafdeling, maar het realiseren van de energietransitie als centraal doel stellen, met hulp van Nederlandse en Europese partners. Het vraagt daarnaast om een klimaat waarin aanbieders niet gedwongen worden om bij aanbestedingen elkaar tot op de millimeter de tent uit te vechten, maar waarin zij juist samenwerken om de grote gezamenlijke opdracht die er ligt, te realiseren.Tot slot vraagt het om een gelijk speelveld waar het gaat om de inkoop van de materialen, in het bijzonder ten opzichte van niet-westerse landen.In de praktijk maken netbeheerders onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die wetgeving biedt voor een gelijk speelveld. De huidige aanbestedingsvoorwaarden zijn vooral technische criteria. Maar het zou ook moeten gaan om andere maatschappelijke belangen. We noemen daarvan vijf voorbeelden en bijbehorende oplossingen:

  1. (geopolitieke) veiligheidsrisico’s en beschikbaarheid op langere termijn
  2. Staatssteun en gebrek aan reciprociteit
  3. corporate social responsibility
  4. gelijke weging van diensten
  5. instandhouding technische kennis

Oproep

Fedet roept de overheid en de netbeheerders op om te breken met het huidige beleid, snel in gesprek te gaan met de ‘lokale’ markt en te komen tot afspraken die gestalte geven aan een gelijk speelveld en aan de samenwerking die nodig is om de doelen voor de energietransitie voor 2050 daadwerkelijk te halen.

Lees al onze standpunten en onze oproep in onze position paper: Level Playing Field noodzakelijk bij aanbestedingen op het elektriciteitsnet

De energietransitie is urgent voor al onze leden, maar vooral voor de sectie T&D en sectie Kabel. Daarom wordt de position paper de komende week ook gedeeld met de vaste leden van de Kamercommissie Klimaat & Energie.

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief