Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Nieuws

Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden

1/6/2022

Vandaag heeft Bouwend Nederland samen met een groot aantal ketenpartners en de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden ondertekend. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd hoe om te gaan met de kostenstijgingen in de bouw en infra die het gevolg zijn van de extreme materiaalprijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal. Het doel is om de risico’s te verkleinen, de schade te beperken en bouwproductie op gang te houden. Dit op een manier die past voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

Belangrijke vertrekpunten in de verklaring zijn onder andere dat:

  • Het financiële risico niet eenzijdig bij één partij in de keten kan worden neergelegd
  • Opdrachtnemers en opdrachtgevers in goed overleg afspraken maken hoe om te gaan met de kostenstijgingen en leveringsproblemen
  • Contractpartijen in overleg treden hoe om te gaan met de gevolgen van de kostenstijgingen en de leveringsproblemen binnen bestaande contracten
  • Alle partijen in de keten in goed vertrouwen zullen werken aan het op gang houden van de bouwstromen.

Met deze intentieverklaring op zak kunnen ondernemers nu al in gesprek met hun opdrachtnemers hoe om te gaan met de gevolgen van de kostenstijgingen en de soms stokkende materiaalleveranties. Bouwend Nederland wil als volgende stap de intentieverklaring verder uitwerken naar concrete afspraken per deelmarkt en bouwprogramma op een manier die de hele keten comfort geven om onder de juiste voorwaarden door te bouwen.

Lees hier de volledige intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden

De intentieverklaring kon alleen maar tot stand komen met hulp van veel ketenpartners: Fedet, NVTB, TechniekNL, AFNL, MKB Infra, NOA, NLIngenieurs, BNA, OnderhoudNL, Cumela, Vereniging van Waterbouwers, HIBIN, Metaalunie, FME, VMRG, NVPU, Staalfederatie, Bouwen Met Staal, NRK, BureauLeiding, Betonhuis, Nederlandse Isolatie Industrie, KNB en Metaal Nederland.

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief