Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Energietransitie
Nieuws

Integrale beoordeling bouwwerken noodzakelijk voor de meest duurzame gebouwen

25/4/2023

Energiezuinige woningen en gebouwen kunnen -volgens de laatste stand van de technologie- in de toekomst mogelijk niet gebouwd worden in Nederland. Dat komt omdat de materialen in elektrotechnische installaties die energie opwekken, besparen of opslaan zwaar meewegen in de Materiaal Prestatie Gebouwen (MPG) eis. Om klimaatdoelen te halen zou de overheid de energieprestaties van deze installaties integraal met de materiaalprestaties moeten beoordelen.FME en aangesloten brancheverenigingen willen de best mogelijke oplossingen voor de uitdagingen op de woningmarkt en energietransitie, en daar maken zonnepanelen, energie-terugwin-systemen en de beste warmtepompen deel van uit. Daarom moet de overheid de materiaalprestatie van een gebouw integraal met de energieprestaties beoordelen; en niet beide afzonderlijk.

EPC en MPG eisen

Al jaren is er een energieprestatie eis voor gebouwen, in combinatie met energielabels. Die ligt vast in de zogenoemde Energieprestatie Coëfficiënt (EPC).Daarnaast wordt ook de milieubelasting van materialen in kaart gebracht via de zogeheten Milieu Kosten indicator (MKI) methode. Hiermee worden alle milieueffecten voor 11 thema’s zoals broeikasgassen of toxiciteit, omgerekend in euro’s per vierkante meter vloeroppervlak zodat alles vergelijkbaar is. Het Bouwbesluit legt gebouwen een Materiaal Prestatie Gebouwen (MPG) eis op. De MPG-eis voor woningen is 0,8 en voor gebouwen 1,0.FME en aangesloten brancheverenigingen vinden dat de eisen voor energie en materialen samengevoegd moeten worden tot één eis. Zo'n MEPG-eis maakt integrale beoordeling mogelijk. Daarmee zouden we in Nederland de meest duurzame gebouwen kunnen bouwen om aan de scherpe klimaatdoelen te voldoen en uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden.

Wat dreigt er te gebeuren?

Een ogenschijnlijk voor de MPG goed presterende installatie of materiaal kan het qua energieprestatie wel eens slechter doen dan een installatie waarvoor meer materiaal gebruikt wordt. Enkele voorbeelden:- Extra zonnepanelen zorgen voor een goede EPC-score. Maar ze wegen zwaar mee in de MPG eis. Zo kan het voorkomen dat zonnepanelen veel MPG-ruimte innemen, en je elders in het bouwwerk suboptimale keuzes moet maken.- Driedubbelglas bespaart veel energie, maar weegt ook zwaar mee in de MPG-eis. Ook dit kan elders in het bouwwerk tot minder duurzame keuzes leiden.- De beste warmtepompen wegen zwaar mee in de MPG-eis, mogelijk moet je, om onder de gestelde MPG-grenswaarde te blijven, voor minder efficiënte installaties kiezen

Kies voor de beste oplossing voor het klimaat

FME stelt zich op het standpunt dat met een MPG slechts een deel van het spectrum wordt belicht en dat de MPG gecombineerd zou moeten worden met de EPC (energieprestatie). Dit leidt dan tot een zgn. MEPG. Het is namelijk beter alle effecten te beschouwen en dat gedurende de gehele gebruiksfase. Alleen zo kan de overheid het échte effect op het milieu beschouwen, en voor de beste oplossing voor het klimaatprobleem kiezen.Bron: FME

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief