Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Nieuws
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Herziening mbo-opleidingsstructuur Metaal en Metalektro

27/7/2022

De mbo-opleidingsstructuur, officieel genaamd 'kwalificatiestructuur van de metaal en metalektro opleidingen' is in ontwikkeling. De planning is om vanaf schooljaar 2023 – 2024 aanpassingen in de kwalificatiestructuur door te voeren. Dit roept vragen op bij iedereen betrokken bij de mbo-opleidingen voor de metaal en metalektro. FME richt hiervoor een periodiek terugkerend vragenuur in waar je terecht kunt met al jouw vragen.

Meld je nu aan voor de eerste bijeenkomst op 12 september!Herziening mbo-opleidingsstructuur metaal en metalektro

Globaal programma

  • Welkom en uitleg programma
  • Aanleiding herziening en wat dit de sector gaat brengen?
  • Processtatus herziening mbo kwalificatiestructuur metaal & metalektro opleidingen
  • Ruimte voor vraag & antwoord aan panel

Waarom een kwalificatiestructuur herziening van de mbo opleidingen metaal & metalektro (m&m)?

Het aantal beroepen, crebo’s* (ook wel opleidingen) en kwalificatiedossiers in de sectoren m&m is omvangrijk, zo’n 160 beroepen en 52 crebo’s of wel opleidingen. De veelheid is het hoogst van alle technische sectoren. De versnippering die hierdoor is ontstaan, leidt tot problemen in de uitvoerbaarheid, flexibiliteit en aantrekkelijkheid van deze opleidingen in het mbo. De instroom in de metaal en metalektro-opleidingen is met 15% gedaald in de afgelopen jaren en we trekken onvoldoende nieuwe doelgroepen aan. Bovendien zullen de opleidingen sneller moeten kunnen aansluiten bij de maatschappelijke transities waar we nu en in de nabije toekomst voor staan. Dat betekent dat de kwalificatiedossiers inhoudelijk ook een update nodig hebben. Het is belangrijk dat we opleiden voor voldoende medewerkers met de juiste skills. Voor studenten biedt deze herziening meer kansen en bredere perspectieven voor uitdagende functies in de maakindustrie.

Aanpak herziening

De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is sinds medio 2021 in gesprek met vertegenwoordigers van (on)bekostigd onderwijs en bedrijfsleven om te komen tot een nieuwe kwalificatiestructuur metaal en metalektro. Daartoe heeft SBB vanuit haar wettelijke rol, drie ontwikkeltrajecten in het leven geroepen rondom verwante crebo’s* (=opleidingen):

  1. producten maken
  2. systemen
  3. middenkader

Let op: dit zegt niets over toekomstige namen van kwalificatiedossiers. Ook betreft het meerdere niveaus. Een concept-dossier over het traject Producten maken is nabij. De overige twee trajecten staan nog aan het begin.

Betrokken partijen

Om tot aantrekkelijk mbo-onderwijs voor de maakindustrie te komen, werken de technische branches en onderwijsinstellingen voor de realisatie nauw samen in een begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van mbo Raad, Vereniging bedrijfstakscholen, SBB, FME, Metaalunie en hun branches.

Meld je nu aan voor de eerste bijeenkomst op 12 september!Herziening mbo-opleidingsstructuur metaal en metalektro

Neem voor meer informatie over deze bijeenkomsten contact op met Monique van Haasteren van FME.* N.B. Deze crebo’s vallen onder de herziening KD’s Metaalbewerken (23118), Precisietechniek (23254), Mechatronische Systemen (23131), Vliegtuigbouw (23124), (Vliegtuigonderhoud (23125)), Isolatiewerken (23116), Technisch tekenen (23123), Middenkader Engineering (23119), Mechatronica (23130), Werkvoorbereiden/uitvoeren (23058), Dakdekken (23215) en Human Technology (23113)

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief