Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Circulariteit
Digitalisering en Data
Lobby
Nieuws

Fedet overleg Milieudata

20/10/2023
Op 26 september heeft Fedet bij Legrand in Boxtel een bijeenkomst kunnen organiseren

Op 26 september heeft Fedet bij Legrand in Boxtel een bijeenkomst kunnen organiseren met enkele Fedet leden die internationaal opereren én Jeannette Levels van LBP|SIGHT.

Veel Fedet leden signaleren een zeer sterk groeiende vraag vanuit de markt rondom beschikbaarheid van milieudata en -prestaties, waarbij sommige wet- en regelgeving nog niet volledig in beton gegoten is.

Een bijkomende uitdaging is dat de milieudata nog niet gestandaardiseerd en dus ook niet vertaald is naar product kenmerken in de bekende datastandaard als ETIM en Dico. Logisch gevolg is dat daardoor een eenduidige uitwisseling met de markt- bijvoorbeeld via 2ba als centrale datapool voor de installatiebranche – nog niet mogelijk is.

Nederlandse Milieu Database

Veel van onze leden zijn grote, internationaal opererende fabrikanten en kampen met een nóg grotere uitdaging; er is nog zeer beperkt Europees geharmoniseerd. Dat maakt het voor hun helemaal lastig, want er is wél steeds meer milieudata beschikbaar in de vorm van bijvoorbeeld Europese EPD’s (Environmental Product Declaration), maar dat is een andere rekenmethodiek dan de Nederlandse Milieu Database (NMD). Om in de Nederlandse Milieu Database opgenomen te worden, moet een fabrikant dus in Nederland opnieuw een extern adviesbureau inhuren die de eerder goedgekeurde data opnieuw gaat valideren en conform de Nederlandse NMD rekenmethodiek gaat doorrekenen. En omdat we in Nederland aanvullende eisen stellen, is een EPD - op dit moment - eigenlijk altijd incompleet, waardoor het aanvullen van additionele data tijdrovend is en NMD opname dus ontzetten kostbaar is. Neem daarbij dat een portfolio van 20.000 artikelen echt geen uitzondering meer is, dan moet je keuzes maken.

Sectie NLA

In geval van onze sectie NLA (Nederlandse Licht Associatie) geldt dat de werkgroep duurzaamheid ook tegen het probleem aanliep dat alleen de milieudata verzamelen ten behoeve van het maken van een product onvolledig is, want met LED zit de hefboom juist in een geweldige energiebesparing gedurende de gebruiksfase.

Daarom is het tijd om daar eens met een specialist over van gedachte te wisselen en met hulp van de FME belangenbehartiging zijn we met Jeannette Levels van LBP|SIGHT in contact gebracht. LBP|SIGHT is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. Jeannette is als senior adviseur duurzaamheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategische projecten voor onder andere brancheverenigingen. Jeannette is al ruim 20 actief op het gebied van milieu-impact in de maakindustrie en de bouw. Ze is actief betrokken bij diverse ontwikkelingen en projecten bij de Nationale Milieudatabase, het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie & CIRCO. Daarnaast als adviseur actief in het praktisch ondersteunen van bedrijven bij implementatie van circulariteit, inzicht krijgen in milieu impact (LCA) en uitwerken van duurzaamheidscriteria in tenders.

Aanwezige leden

Onze aanwezige Leden ABB, Hemmink(Hanzestrohm), Legrand, Schneider Electric, Signify en Walraven hebben eerst allemaal gedeeld waar ze op dit vlak als organisatie stonden en waar ze momenteel tegenaan lopen.

Jeanette heeft de aanwezigen vervolgens aan de hand meegenomen in de actuele wet- en regelgeving, zowel Europees als Nationaal. Er is inhoudelijk uitgelegd wat verschillende type databases zijn en waarom de ene EPD dus veel bruikbaarder is dan de ander richting de NMD.

Tot slot is er tijd besteed aan begrip rondom de Nederlandse ‘systeem’ methodiek waar er gekeken wordt naar een gewogen gemiddelde van alle producten en vervolgens een doorkijk gegeven naar waar het naar toe gaat en hoe die relevantie ineens geweldig werkt zodra de energieprestaties tijdens het gebruik gecombineerd gaan worden, want dan komen de LED’s er bv wél heel goed uit.

Het mooie is wel dat het de komende jaren, elk jaar steeds dichter naar elkaar toetrekt waardoor de verschillen tussen Europa en Nederland medio 2027 echt wel uniform lijken te gaan worden. In de tussentijd is er heel veel werk aan de winkel, maar als de fabrikanten werken aan een dynamische inrichting van hun milieudata, stroomt de data bijna automatisch door de keten.

Belangrijke kansen die er liggen zijn om binnen de branche voorbepaalde productcategorieën en eenduidige invalshoeken te ontwikkelen, zodat je met elkaar optimaal gebruik kan maken van ‘schaling’ methodieken (hoeft niet lineair, mag ook kwadratisch). Zo hoef je niet voor elk afzonderlijk product een individuele milieukaart op te stellen, maar kan het veel generieker. Dat werkt efficiënter en zo behouden we ook de relevantie in relatie tot het doel.

De komende tijd gaat iedereen binnen de eigen organisatie het licht verder opsteken en zoeken we medio januari 2024 een vervolg. Niet alleen op de inhoud, maar ook op welke wijze we ook andere Fedet leden van kennis en informatie kunnen voorzien via kennissessies voor verschillende type toehoorders.

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief