Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Energietransitie
Lobby
Nieuws
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Fedet over hoofdlijnenakkoord: tevreden met prioritering netcongestie, maar zorgen om uitwerking en uitvoering

15/5/2024
Fedet is verheugd dat er nu een hoofdlijnenakkoord ligt. We zien daar veel herkenbare en belangrijke elementen in terug.

"Het is nu belangrijk dat de nieuwe ministersploeg bij de uitwerking van een regeerprogramma oog heeft voor de uitvoerbaarheid: wees realistisch en betrek de sector", aldus Matty Hummelink, bestuursvoorzitter Fedet.

Prioritering aanpak netcongestie

Het hoofdlijnenakkoord prioriteert het oplossen van netcongestie, met een duidelijke regierol voor het kabinet. "Fedet heeft al langer gevraagd om een duidelijke aanpak van netcongestie, specifiek de piekbelasting. Het nieuwe kabinet zou daarom de LAN-aanpak (landelijke aanpak netcongestie) moeten doorzetten, waar overheid én sector samen aan werken".

Verduurzaming gebouwde omgeving

Huishoudens en kleine ondernemers zullen worden geholpen bij het verduurzamen van hun woningen en bedrijfspanden. "Energiebesparing is het startpunt van de energietransitie. Het is belangrijk dat huishoudens en ondernemers die dit niet zelf kunnen hierbij worden geholpen. We hopen dan ook dat we concrete maatregelen hierover terugzien in het uitgewerkte regeerprogramma. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de overheid zelf ook wat doet: want goed voorbeeld doet goed leiden. Daarom zou de nieuwe ministersploeg de uitvoering van de motie Kröger/Thijssen moeten prioriteren, dat stelt dat alle verlichting van Rijksgebouwen en openbare verlichting in 2025 bestaat uit ledverlichting en dit uiterlijk in 2028 volledig gerealiseerd heeft".

Zorgen om de uitvoering

Er zitten veel hoopvolle maatregelen in dit hoofdlijnenakkoord, maar pas bij de uitwerking zal blijken hoe die in de praktijk zullen uitpakken. "Er ligt met dit hoofdlijnenakkoord een grote opgave en uitdaging voor de sector. Want van de sector moet het komen; zonder talent kunnen we de energietransitie niet realiseren: instroom van personeel in onze sector is van groot belang. Daarnaast hopen we dat het regeerprogramma ook zal ingaan op thema’s die nu ontbreken in het hoofdlijnenakkoord, zoals een duidelijke strategie voor innovatie en circulaire economie. Graag gaat Fedet samen met de nieuwe ministersploeg in gesprek over het nog op te stellen regeerprogramma; om samen te werken aan een ambitieuze maar realistische uitvoering."

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief