Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Nieuws
Paneelbouw
Circulariteit
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Erkenningsregeling Federatie Paneelbouw

5/12/2023
Paneelbouw: bedrijven leveren goede kwaliteit en dan dringt zich de vraag op, hoe je deze kwaliteit definieert. Lees meer over de Erkenningsregeling

Paneelbouw in Nederland.

Veel bedrijven van verschillende omvang zijn actief in dit domein. Alle bedrijven leveren goede kwaliteit en dan dringt zich de vraag op, hoe je deze kwaliteit definieert en controleert. Dit vraagstuk was het uitgangspunt voor de werkgroep “kwaliteit” en leverde een aantal jaren geleden de zogenaamde “erkenningsregeling van de federatie paneelbouw” op. Maar wat is dat nu precies en wat moet je allemaal voor doen? We vragen het aan Jeroen van der Linden, Director Sales & Engineering van AP Nederland BV (AP), panelenbouwer in het Groningse Kolham.


Allereerst Jeroen, wat is de “Erkenningsregeling” van de Federatie Paneelbouw?

“De Erkenningsregeling van de Federatie Paneelbouw, ook wel Kwaliteitslabel genoemd, is een certificaat dat uitgereikt wordt door de Federatie Paneelbouw aan bedrijven die elektrotechnische panelen bouwen conform het vastgestelde proces van de Federatie Paneelbouw. “


En wat betekent dit precies?

“Het tot stand komen van een paneel is een proces, dat volgens een aantal stappen verloopt. Om deze stappen op de juiste manier te kunnen zetten, moet je aan verschillende randvoorwaarden voldoen. Randvoorwaarden, die de basis vormen voor het leveren van reproduceerbare kwaliteit van het paneel. De processtappen en de randvoorwaarden waarop je kunt toetsen zijn vastgelegd door de Federatie Paneelbouw. De uitkomst van deze toets kun je gebruiken voor het verder verbeteren van het proces.“


Dat klinkt allemaal vrij abstract, kun je dat toelichten vanuit de praktijk?

“Zeker! Kijk, een paneel wordt door een monteur gemaakt die een aantal competenties moet hebben om aannemelijk te maken dat hij de juiste kwaliteit kan bouwen. Die competenties vat je samen in een competitie matrix die periodiek geactualiseerd wordt. De monteur gebruikt een krimptang voor het krimpen van de adereindhulzen. Deze tang moet periodiek gecontroleerd en gekalibreerd worden om er zeker van te zijn dat de verbinding de juiste kwaliteit heeft. Dit zijn twee eenvoudige voorbeelden van elementen, die vastliggen in de erkenningsregeling en daarmee gecontroleerd worden tijdens de periodieke audit van het kwaliteitslabel van de federatie paneelbouw.“


Hoe lang hebben jullie intussen het kwaliteitslabel in huis?

“Vanuit AP hebben wij sinds 2019 het kwaliteitslabel. De eerste keer nam de audit een dag in beslag, omdat de auditeur voor het eerst bij ons kwam en de regeling voor ons nieuw was. Dit leverde een erkenning op met een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten hebben we opgepakt en deze zijn tijdens de audit van het jaar daarop, beoordeeld en goed bevonden. Tijdens deze audit werd er ook weer een aantal verbeterpunten aangedragen, die we ook weer toegevoegd hebben. Op deze manier worden we stapsgewijs ‘beter’ en blijven we ons ontwikkelen.“


Hoe verhoudt de erkenningsregeling zich tot bijvoorbeeld ISO9001:2015?

“Ja, goede vraag! De ISO9001:2015, kortweg ISO, is een algemeen kwaliteitssysteem waarin de algemene processen en randvoorwaarden vastliggen die voor alle bedrijven in alle branches gelden. De Erkenningsregeling van de Federatie Paneelbouw is feitelijk een deelverzameling van de ISO, aangevuld met een aantal andere aspecten van onder andere VCA en alles specifiek geënt op de kwaliteitsbepalende factoren van de panelenbouw. Zie het als een “ISO-light” voor de panelenbouw.“


Wat moet je doen om de erkenningsregeling te krijgen?

“Voor bedrijven die conform procedures werken en ISO gecertificeerd zijn, is het een relatief kleine stap. Vanuit de Federatie hebben wij de zogenaamde Quick-Scan ontwikkeld. Dit is een korte beoordeling van het kwaliteitssysteem van het betreffende bedrijf en levert een aanbeveling rond de punten die nog aangepast of verbeterd moeten worden om in aanmerking te komen voor de Erkenningsregeling. De Quick-Scan duurt een dagdeel waarna het helder is via welke weg het kwaliteitslabel verkregen kan worden.“


Wat heeft het kwaliteitslabel jullie gebracht?

“Ik vind het belangrijk om via een vaste procedure onze panelen te kunnen bouwen. Wij staan voor kwaliteit en op deze manier maken we dat tastbaar. Ik vind het prettig om tijdens de audit adviezen te krijgen van een ervaren branchegenoot over de domeinen waarop wij ons kunnen verbeteren. We weten allemaal dat je voor de geplande audit, een keer kritisch door het proces en de randvoorwaarden loopt om er zeker van te zijn dat het allemaal ‘staat’. Tijdens zo’n interne ronde kom je vaak ook weer wat anders tegen wat beter kan. En zo worden we iedere keer weer een beetje beter.“


Tot slot Jeroen, hoe zie je de toekomst van de Erkenningsregeling?

“De panelenbouw wordt in een hoog tempo gedigitaliseerd. De afhankelijkheid van het voortraject van het daadwerkelijke bouwen wordt daarmee belangrijker. Het accent van de kwaliteitsbepalende factoren zullen daarmee naar voren in het proces verschuiven en de startvoorwaarde zijn voor een kwaliteitsproduct. Het kwaliteitslabel van de Federatie Paneelbouw voorziet hierin en zal daarmee de aangesloten bedrijven helpen om de stappen richting digitalisering te zetten. En daarmee is de toekomst van de Erkenningsregeling geborgd.“

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief