Kennissessie Fedet & FME: Inspireren, motiveren en verbinden

Technology moves Buildings @CIRCL

Gebouwen in beweging brengen – in cirkelvormige beweging dan wel te verstaan. Zo zou je de kennissessie kunnen beschrijven die Fedet en FME samen organiseerden in CIRCL. Een sessie over circulariteit – in de bouw, elektrotechniek en hun raakvlakken. Inspirerend en intrigerend!

De locatie CIRCL was niet toevallig gekozen. Het paviljoen aan de Zuidas is speciaal ontwikkeld om de kennis over circulariteit te delen en verbinding te maken. Het gebouw zelf is volgens duurzame en circulaire principes gebouwd: energiezuinig, demontabel en met zo min mogelijk impact op de planeet. Veel onderdelen van CIRCL hebben dan ook al een leven achter de rug. Andere grondstoffen – van het hout van de constructie tot het aluminium van de gevelpanelen – kunnen in de toekomst worden hergebruikt. CIRCL is bovendien een living lab, waar iedereen met goede ideeën over duurzaamheid en circulariteit de ruimte kan krijgen.

Dat CIRCL een initiatief is van ABN Amro is duidelijk. Het paviljoen ligt direct naast het hoofdkantoor van de bank en staat daarmee synoniem voor het belang dat de bank hecht aan circulariteit. Een geruststellende gedachte als je bedenkt dat tweederde van de portefeuille, goed voor zo’n 200 miljard euro, uit vastgoed bestaat. CIRCL bewijst daarbij dat circulariteit binnen handbereik is: bij de bouw zijn 60% minder lineaire grondstoffen gebruikt, het materiaalgebruik nam met 40% af en de CO2 voetafdruk is 40% kleiner dan de meeste vergelijkbare gebouwen.

CIRCL en Fedet
CIRCL is op verschillende manier met Fedet-leden verbonden. Eén daarvan is Rexel dat partner is in het Urban Mining Collective. Dit collectief demonteert gebouwen die niet meer gebruikt worden en verzamelt zo de waardevolle restmaterialen en grondstoffen. Dat varieert van brandslanghaspels en stoeptegels tot kozijnen, vloeren en kabelgoten. Stuk voor stuk elementen die we in CIRCL weer tegenkomen tijdens de rondleiding die door het gebouw wordt verzorgd. Een toer die letterlijk en figuurlijk verbazingwekkend is omdat alles, inclusief de producten die door het restaurant worden geleverd, duurzaamheid en circulariteit als verbindende factoren hebben. Kortom, een betere omgeving dan CIRCL voor een kennissessie over circulariteit is eigenlijk niet te bedenken.

Technologie stuurt gebouwde omgeving
Circulariteit vormt samen met digitalisering een belangrijk thema voor de gebouwde omgeving. Een thema dat steeds vaker niet meer los kan worden gezien van digitalisering. Die digitalisering stond centraal in de presentatie van Arjen van de Wetering en Eva Vennema van IBM over digital twins for smart buildings. Zo’n ‘tweeling’ is de digitale afbeelding van een gebouw. De opkomst daarvan, mede gestuurd door IBM, maakt duidelijk welke grote betekenis technologie begint te krijgen voor de gebouwde omgeving. Technologie die voor steeds meer data zorgt en daarmee input geeft voor tal van andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging, efficiëntie of energieverbruik. Data van verschillende gebouwen kunnen vervolgens worden gecombineerd met externe gegevens over bijvoorbeeld het weer of verkeer. De cognitieve gebouwen die zo ontstaan, hebben niet alleen een hogere belevingswaarde maar bieden ook de basis voor een verbeterde productiviteit. De volgende stap – smart buildings – maken die belevingswaarde nog groter door op ieder moment informatie te geven over of antwoord op vragen, zoals: hoe kom ik daar? hoe kom ik binnen? wat kan ik daar verwachten? hoe kan ik daar (samen)werken? hoe kom ik aan eten en drinken?  Kortom, een gebouw dat vragen overbodig maakt omdat het op alle vragen het antwoord geeft.

Van AC naar DC
Klinkt het als toekomstmuziek? Waarschijnlijk wel. Dichterbij zijn de ontwikkelingen waar vandaag aan wordt gewerkt en die eigenlijk een omgeving verdienen waarin hun functionaliteit kan worden onderzocht en ervaren. Die Living Lab-functie vervult CIRCL ook; een leerschool waar nieuwe technologie kan worden toegepast. Zolang het maar technologie is, die past in de circulariteits- en duurzaamheidsgedachte. Denk daarbij aan de 250V verlichtingsinrichting die in CIRCL wordt toegepast en waar Barry Harmes van Fagerhult een presentatie over verzorgde. De initiële wens om de verlichting uit te voeren in 350 V DC met armaturen die afzonderlijke regelbaar en uitleesbaar zijn, bleek nog iets te vroeg. Een goed alternatief biedt Fagerhult met het Crystal Clear concept om het milieu zo min mogelijk te belasten en de mens centraal te stellen. Zo worden producten met een minimale CO2-voetafdruk geproduceerd en is ieder product voorzien van een Madastermateriaalpaspoort zodat onderdelen ook later uitwisselbaar blijven. Het resultaat in CIRCL is een 250 VDC armatuur dat met DALI volledig programmeerbaar is en dankzij daglicht- en bewegingssensoren altijd de juiste hoeveelheid licht in de ruimte geeft voor ongehinderd zicht en werken.

Hoogbegaafde gebouwen
Energie besparen en comfort en functionaliteit verhogen werden ook besproken in de lezing van Mark van der Kerk van Schneider Electric over de beleving van een hoogbegaafd gebouw. Binnen zo’n gebouw staat het EcoStruxure-platform centraal; een digitale ruggengraad die met de laatste IT-technologie allerhande (gebouw)systemen met elkaar verbindt. Klimaat, verlichting, toegang – via EcoStruxure worden gegevens hierover onderling uitgewisseld en gebruikt om slimmer te kunnen werken en efficiënter om te gaan met mensen en middelen. Een goed voorbeeld van de mogelijkheden van het EcoStruxure-platform vinden we in het Amsterdamse gebouw The Edge, een bijna-energieneutraal gebouw dat gebruik maakt van IoT-connectiviteit voor maximaal comfort en energie-efficiëntie. Hier worden verschillende oplossingen voor facility management en energie gecombineerd en geïntegreerd met een elektrisch distributiesysteem, IT-infrastructuur, regelingsapparatuur en speciale EcoStruxure-software.

Pitches: van VR tot window cleaning
De presentaties werden gevolgd door korte pitches over de toepassing van virtual en augmented reality voor gebouwen. De mogelijkheden lijken daarbij onbegrensd: van ontwerp en implementatie tot service en onderhoud – in elke fase van een gebouw en voor allerhande services kan de VR- en AR-technologie worden ingezet.

Minder spectaculair klinkend maar minstens zo bruikbaar is de technologie die vervolgens werd gepresenteerd. Robottechnologie om precies te zijn om de hoge gebouwen te kunnen reinigen. Veilig, efficiënt, economisch en passend bij de steeds complexere vormen van gebouwen.

Duurzaam en recyclebaar opslaan van energie in batterijen. Dat is mogelijk met de nieuwe Nilar-batterijen die sinds kort ook in de CIRCL worden toegepast voor het DC-net en waarover een pitch-presentatie werd verzorgd. De batterijen zijn volledig recyclebaar, brandveiliger en leggen geen beslag op schaarse grondstoffen, zoals lithium.

De laatste pitch ging in op de gevolgen van de circulaire economie op het productdesign en de businessmodellen die worden gehanteerd. Steeds vaker zal daarbij een beroep worden gedaan op leveranciers die hun product niet als afzonderlijk item verkopen, maar dit ‘inbedden’ in een serviceaanbod, waarin een vergoeding wordt betaald voor het gebruik van het product, inclusief onderhoud en afschrijving van de installatie. ‘Light as a service’ is daar een goed voorbeeld van.

De afsluitende borrel in de Rooftopbar van CIRCL maakte duidelijk waar de kennissessie van die middag om draaiden: mobiliseren, inspireren en verbinden. In alle opzichten bleken FME en Fedet hierin geslaagd.

Algemeen nieuws