Installatiebranche start Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB)

Probleemloze data-uitwisseling in de installatiebranche is realiteit. Tijdens de installatievakbeurs VSK in Utrecht is een uitbreiding van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) gepresenteerd én de start van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) gelanceerd. Dankzij deze initiatieven kunnen installatiebedrijven binnenkort gebruik maken van één, uniform informatiemodel. De kans op fouten en vertraging neemt daardoor sterk af en dat komt de productiviteit van de hele branche ten goede.

Utrecht, 10 februari 2016 – Tijdens het BIM evenement van Uneto-VNI op de installatievakbeurs VSK is de uitbreiding ETIM-RT op het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) gepresenteerd. Voormalig astronaut André Kuipers lanceerde de start van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). De UOB bouwt voort op de eerdere ontwikkeling van ETIM en ETIM-RT en is een belangrijke stap naar probleemloze data-uitwisseling. De UOB maakt het mogelijk uniforme en uitwisselbare objecten te genereren in CAD-systemen van installatiebedrijven.

1x1x1
FME neemt samen met Fedet de verantwoordelijkheid om de UOB met relevante data te vullen. Door de UOB wordt het voor fabrikanten mogelijk om 1 keer op 1 plek en op 1 standaard manier de productdata beschikbaar te stellen voor het hele BIM proces. Zo hoeven fabrikanten maar eenmaal te investeren om hun producten beschikbaar te krijgen voor het BIM proces.

UOB ondertekening VSK beurs

In het bijzijn van Ferdi Licher (directeur Wonen en Energiebesparing van het ministerie van Binnenlandse Zaken) en Titia Siertsema (voorzitter Uneto-VNI) ondertekenden Rien Wabeke (Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie), Risco Balkenende (voorzitter Groep Grote Bedrijven, Uneto-VNI), Martin Kreijenbroek (2BA) en Rob van Veen (voorzitter Fedet / lid FME stuurgroep) hiervoor een intentieverklaring.

Samenwerking FME en Fedet
In het FME Cluster Gebouwde Omgeving zijn FME-leden, Fedet en 18 ander FME-branches, verenigd rond de belangen in de installatietechniek en bouw. Binnen dit cluster is de beleidsgroep Digitalisering nauw betrokken geweest bij de formulering van de UOB, in samenwerking met Uneto-VNI. Daarnaast onderschrijft FME de belangrijke ontwikkeling van digitalisering met o.a. haar activiteiten op het gebied van Smart Industry en Smart City.

Nieuws