Er zijn op dit moment veel instroom bevorderende mogelijkheden. Graag bieden wij je met deze initiatievenkaart de mogelijkheid een aansluiting te zoeken bij een voor jou passend instroominitiatief. Je kan zoeken op locaties dichtbij jouw regio (zoekterm locaties), welke type onderwijs (zoekterm doelgroep(en)) en wie het initiatief aanbied (zoekterm aanbieder(s)).

Locatie(s)

Doelgroep(en)

Aanbieder(s)

Bionica, of bio-geïnspireerde engineering, toont aan dat de natuur ons iets te leren heeft. Daarom heeft Festo Didactic het innovatieve leerplatform Bionics4Education en de Bionics Kit ontwikkeld, die samen een […]
Landelijk
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven
Dé jaarlijkse campagne om technische vakmensen meer te waarderen en te behouden voor je organisatie. Inmiddels zijn meer dan 200 technische vakmensen van 25 organisaties genomineerd voor de eerste editie […]
Landelijk
Bedrijfsleven
De TalentenScan is een 360gradenfeedback tool speciaal voor technische vakmensen. De tool is tot stand gekomen met medewerking van technische vakmensen van 8 organisaties en vergroot bewustwording van talenten van […]
Landelijk
Zij-instroom
Bedrijfsleven
De TechCrossOver is een traject om technische vakmensen te ontwikkelen, hun netwerk te vergroten en het perspectief van technische vakmensen te krijgen. Technische vakmensen & teamleiders van verschillende organisaties gaan […]
Landelijk
Zij-instroom
Bedrijfsleven
De Uitdaging is een netwerkprogramma op landelijk niveau op een specifiek inhoudelijk thema (de energietransitie) tussen mbo, hbo, branches, bedrijven, de Topsector Energie, gemeentes en andere partijen die zich willen […]
Landelijk
HBO, MBO
Overheid
In 2020, van 8 t/m 13 juni, vindt de 9e editie van de Dutch Technology Week (DTW) plaats. Tijdens deze week worden in heel Nederland wonderlijke en innovatieve technologieverhalen verteld, […]
Landelijk
HAVO, HBO, MBO, Primair onderwijs, VMBO, VWO, WO, Zij-instroom
Bedrijfsleven, Onderwijs, Overheid
House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en gemeenten uit de regio
Noord-Holland
Zij-instroom
Bedrijfsleven, Onderwijs, Overheid
De komende vijf jaar heeft de bouw- en infrasector 60.000 nieuwe mensen nodig. Meer dan de helft van deze mensen is nodig om aan de vervangingsvraag te voldoen. De oudere […]
Landelijk
HAVO, HBO, MBO, VMBO, VWO, WO, Zij-instroom
Bedrijfsleven
Het Landelijk Bureau Jet-Net & TechNet helpt honderden bedrijven en scholen die zich sinds 2002 bij het netwerk hebben aangesloten om tot een effectieve regionale samenwerking te komen. Dit door […]
Landelijk
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven, Onderwijs
Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven (Centra) en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Dit gebeurt […]
Landelijk
HAVO, HBO, MBO, Primair onderwijs, VMBO, VWO, WO, Zij-instroom
Bedrijfsleven, Onderwijs
Het LeXlab verzorgt technologiepromotie in de Drechtsteden. Dit doen we veel voor het primair- en voortgezet onderwijs. We zijn verbonden aan het ROC van de regio, Da Vinci College en […]
Zuid-Holland
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven
MAKE TECH YOURS is een campagne van UpgradeNL. Met de campagne willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland enthousiast maken over (een toekomst in) technologie. UpgradeNL Een brede coalitie van […]
Landelijk
HAVO, HBO, MBO, Primair onderwijs, VMBO, VWO, WO, Zij-instroom
Bedrijfsleven
WorldSkills Netherlands is een landelijke non-profit organisatie. Samen met onderwijsinstellingen, overheid, koepelorganisaties, werkgevers- en ondernemersverenigingen en bedrijven zetten wij ons in voor de promotie van (excellent) vakmanschap op (v)mbo niveau.
Landelijk
MBO, VMBO
Bedrijfsleven
VHTO organiseert activiteiten met onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele […]
Landelijk
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven, Onderwijs, Overheid
Platform Talent voor Technologie is een publiek-private samenwerking van technische werkgevers- en werknemersorganisaties en de ministeries van OCW, EZK en SWZ. Op basis van opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring inspireren […]
Limburg
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven, Onderwijs, Overheid
Dit platform is ontstaan uit het Techniek Focus Rivierenland 2012-2015 programma en partners zijn ondernemers, onderwijs en overheid uit Rivierenland met partijen als brancheorganisaties, opleidingsfondsen,
Gelderland
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO, Zij-instroom
Bedrijfsleven, Onderwijs, Overheid
Wat is Skills Heroes? Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo. Studenten kunnen jaarlijks in circa 50 wedstrijden hun skills laten zien. Door middel van voorrondes op school, kwalificatiewedstrijden en […]
Landelijk
MBO
Bedrijfsleven
Wat is Skills Talents Skills Talents zijn de teamvakwedstrijden voor het vmbo. In tien verschillende wedstrijden kunnen leerlingen die een vmbo-opleiding volgen laten zien wat ze in hun mars hebben. […]
Landelijk
HAVO, VMBO, VWO
Bedrijfsleven
Wat is Skills the Finals? Skills The Finals is een uniek, gratis toegankelijk beroepenevenement. Finalisten van de Skills Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo) vakwedstrijden gaan de strijd met elkaar […]
Friesland, Landelijk
HAVO, MBO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven
Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse leerlingen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren.
Landelijk
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven, Onderwijs
We maken ons sterk om wetenschap & technologie te integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve […]
Landelijk
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven, Onderwijs, Overheid
Het middelbaar beroepsonderwijs moet zowel kwantitatief als kwalitatief beter op de behoeften van de arbeidsmarkt aansluiten.
Landelijk
MBO
Overheid
De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 stimuleert een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod.
Landelijk
HAVO, VMBO, VWO
Overheid
Tijdens de Techniekdag komen jongeren van 8 tot 16 jaar op een speelse manier in aanraking met diverse vormen van techniek en kunnen ze deelnemen aan veel verschillende doe-activiteiten. Zo […]
Gelderland, Limburg, Noord-Brabant
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Bedrijfsleven
Techport is het netwerk van scholen, bedrijven en overheden. Techport is actief in de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern. Onze ambitie is dat we in 2030 dé excellente […]
Noord-Holland
HBO, MBO, VMBO, WO, Zij-instroom
Bedrijfsleven, Onderwijs, Overheid
TechYourFuture is hét expertisecentrum voor onderwijs in bèta en technologie. We willen ervoor zorgen dat uiteindelijk 4 van de 10 jongeren bewust kiezen voor een techniekopleiding en daarna ook daadwerkelijk […]
Gelderland, Overijssel
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Onderwijs
Beeldenbrekers is een project voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs over het doorbreken genderstereotiepe beelden over beroepen. Hierbij staat het bezoek van een vrouwelijke bèta/technische professional in de […]
Landelijk
Primair onderwijs
Overheid
DeepDivers.ai is een nieuw programma voor Girls & Artificial Intelligence. Het programma bestaat uit twee onderdelen, een serie workshops over AI voor basisschoolmeisjes en mentoring circles voor vrouwelijke studenten AI […]
Landelijk
Primair onderwijs, Zij-instroom
Overheid
DigiLeerKracht is een landelijk scholingsprogramma op het gebied van computational thinking en programmeren voor leerkrachten in het basisonderwijs. Via DigiLeerKracht biedt VHTO leerkrachten de mogelijkheid om gratis een eendaagse of […]
Landelijk
Primair onderwijs
Overheid
In het kader van DigiVita worden verschillende activiteiten voor meisjes binnen en buiten de school georganiseerd. Zo worden tijdens de lessen Informatica in het voortgezet onderwijs gastlessen door vrouwelijke ICT-professionals […]
Landelijk
HAVO, VMBO, VWO
Overheid
‘Dit Doe Ik‘ is de beeldenbank van VHTO met foto’s, filmpjes én verhalen van vrouwen en mannen met een bèta/technische opleiding die nu een beroep in bèta/techniek hebben. Het doel […]
Landelijk
HAVO, HBO, MBO, Primair onderwijs, VMBO, VWO, WO, Zij-instroom
Overheid
Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante […]
Landelijk
HAVO, Primair onderwijs, VMBO, VWO
Overheid
Het Computer Science Certificate is een lesprogramma dat zich richt op programmeeronderwijs voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Door leerlingen al op jongere leeftijd kennis te laten […]
Landelijk
HAVO, VMBO, VWO
Overheid
Samen met de MBO Raad werkt VHTO in het kader van Meer meisjes in de mbo Techniek aan de werving en het behoud van meisjes in de technische opleidingen. Onderwijsteams […]
Landelijk
MBO
Onderwijs, Overheid
Spiegelbeeld is de rolmodellendatabase van VHTO met daarin meer dan 2.000 vrouwelijke professionals en studenten (rolmodellen) die werken of studeren in bèta, techniek en ICT. Zij hebben samen met VHTO […]
Landelijk
HBO, MBO, WO, Zij-instroom
Overheid
VHTO organiseert voorlichtingen voor meisjes in het voortgezet onderwijs. Het eerste kwartier van de voorlichting is plenair en wordt door een VHTO-medewerker verzorgd. Vervolgens gaan meisjes in gesprek met vrouwelijke […]
Landelijk
HAVO, VMBO, VWO
Overheid
Wij bieden technische bedrijven de unieke mogelijkheid om lid (vriend) te worden van een vmbo-mbo platform/netwerkorganisatie, waarmee u op de hoogte wordt gehouden van alle actuele ontwikkelingen in het technische […]
Landelijk
VMBO
Bedrijfsleven