De Fedet acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht. Fedet is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten geschieden, d.w.z. op basis van kwaliteit en prijs. De Fedet onderkent dat de genoemde wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen, zodat deze wetgeving de volledige steun heeft van de Fedet. Zij hecht eraan een en ander te bevestigen door vaststelling van een gedragscode, die bindend zal zijn voor haar deelnemers. Met deze code beoogt de Fedet bij alle partijen en instanties, die met de Fedet te maken hebben, vertrouwen te creƫren in de integriteit van de Fedet. De gedragscode heeft als bijkomend voordeel dat voor de deelnemende bedrijven en organisaties duidelijke regels zullen bestaan, die het risico van onjuist gedrag en daarmede van boetes voor de deelnemende bedrijven en organisaties beperken. Overtreding van deze gedragscode zal leiden tot de oplegging van sancties door de Fedet.
Klik op een van de onderstaande links om het betreffende document te downloaden.