Fedet Kennissessie | Bouwagenda en CPR kabels

Datum: 12 juli 2019 | Locatie: Zoetermeer | Event

Draag bij aan verbetering via de politiek!

Zoals je weet is Fedet actief in politiek Den Haag om de belangen van de elektro-technische sector te behartigen. Er speelt dan ook veel in Den Haag dat ons en onze leden aan gaat: de bijdragen van de elektrotechnische sector kunnen immers een versnelling van de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren en bieden veel kansen. Maar wat te denken van de transitie naar gasloos, de bredere introductie van circulariteit en de gevolgen daarvan voor onze productieprocessen, de capaciteitstekorten in de energienetwerken, de ongelijke concurrentie vanuit China en Chinese producten op de markt die risico’s opleveren voor Nederlandse huishoudens en bedrijven, het tekort aan geschikte arbeidskrachten en de zorgen over technisch onderwijs in de toekomst, of de Bouwagenda die onmiskenbaar gevolgen zal hebben voor elektrotechnische producten?

Den Haag stelt de spelregels vast. Maar sluiten die wel aan op het bedrijfsleven? Bieden zij voldoende ruimte voor ondernemerschap? Zijn er overbodige regels, of regels die het productieproces onnodig hinderen? Faciliteren zij ook de energietransitie en de inbreng van onze producten en diensten daarin? Waar lopen we vast en kan beleid verbeterd worden?

Deze en andere vragen bespreken we graag met onze leden – inclusief de vraag hoe we de knelpunten politiek opgelost kunnen krijgen en welke ideeën we daar zelf voor hebben.

Kennissessies
Daarom organiseren wij binnenkort 4 verschillende kennissessies exclusief voor Fedet leden om op te halen waar de leden vast lopen, kansen zien of verbetering wensen. Aan de hand van de input en het overleg dat we daarover zullen voeren kunnen wij dan samen kijken of wij dit probleem via de politiek kunnen oplossen. Elke kennissessie behandelt één van de vier domeinen die het bestuur van Fedet tot speerpunt verklaard heeft: Digitalisering, Human Capital, Bouwagenda en CPR en Duurzaamheid en circulariteit.

De Fedet kennissessies vinden plaats op het kantoor van Fedet in Zoetermeer en duren van 12.30 tot circa 15.00 uur. Wij zorgen voor een lunch tijdens de sessie en afsluitend een kleine borrel.

Praat als Fedet-lid mee over waar jouw bedrijf op vast loopt en draag bij aan verbetering via de politiek!

Meld jezelf en/of je collega hier aan

Programma en onderwerpen
De Fedet kennissessies vinden plaats op het kantoor van Fedet in Zoetermeer en duren van 12.30 tot circa 15.00 uur. Wij zorgen voor een lunch tijdens de sessie en afsluitend een kleine borrel. Elke kennissessie behandelt één van de vier domeinen die het bestuur van Fedet tot speerpunt verklaard heeft.

  • Duurzaamheid en Circulariteit | Vrijdag 21 juni
  • Digitalisering | Vrijdag 28 juni
  • Human Capital | Vrijdag 5 juli – geannuleerd
  • Bouwagenda en CPR kabels | Vrijdag 12 juli

Duurzaamheid en circulariteit | Vrijdag 21 juni
De energietransitie van diverse partijen -zowel overheden, bedrijven als consumenten- zal een extra inspanning vragen. Welke ideeën dragen bij aan de ambitieuze doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en ons eigen Energieakkoord?

Digitalisering | Vrijdag 28 juni
Digitalisering, de toenemende databehoefte van de consument, de stijgende capaciteitsbehoefte van consument en industrie voor vaste en mobiele netwerken, de komst van 5G (en de generaties daarna) en IoT zullen vormgeven aan de maatschappij van de toekomst, en maken een steeds belangrijker deel uit van ons leven. Hoe kunnen we op deze toekomst aansluiten?

Human Capital |Vrijdag 5 juli
De aansluiting van het onderwijs op de huidige arbeidsmarkt is een punt van zorg. Een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel is een spookbeeld, dat echter wel concreet dreigt. Welke initiatieven zijn er om scholen aan bedrijven te koppelen?

Bouwagenda en CPR kabels | Vrijdag 12 juli
De ambitie van het kabinet om Nederland koploper te maken als het gaat om duurzaamheid en innovatie delen wij. Maar we hopen vooral dat Rijksoverheid en haar Rijksgebouwendienst haar rol als ‘launching customer’ verder invult. Hoe kan het gebruik van elektrotechnische materialen hierin helpen?

Meld jezelf en/of je collega hier aan.

Agenda overzicht

03 sep
Toekomstbestendige bedrijfsgebouwen: waar begin je?
Locatie: Zoetermeer | Workshop

Hoe zorg je dat je actueel en adequaat blijft? Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op voor gebouweigenaren en beheerders. Er komt als gebouweigenaar veel op je af. Bijvoorbeeld de Label […]

25 sep
Fedet meets politiek Den Haag
Locatie: Den Haag | Fedet Moves

Op woensdag 25 september organiseert Fedet weer een leden-event om in gesprek te gaan met Politiek Den Haag. Meer details over het programma volgen.

02 okt
Nederland Maakt
Locatie: Veenendaal | Event

Hét keten- event voor ondernemers in de maakindustrie Nederland Maakt verbindt organisaties en ondernemers (leveranciers, fabrikanten en producenten) uit de Nederlandse maakindustrie. Toekomstbestendigheid, inspiratie en motivatie staan centraal. Deze eerste […]

21 nov
Fedet ALV
Locatie: ntb | ALV

Op 21 november 2019 zal de Fedet Algemene ledenvergadering gehouden worden. Deze wordt gecombineerd met het Instroom event. Fedet-leden ontvangen hierover tijdig bericht vanuit het Fedet secretariaat. Meer informatie Voor […]

21 nov
Uitreiking Fedet Instroom Award
Locatie: ntb | Fedet Moves

Op 21 november 2019 zal de Fedet Instroom Award 2019 worden uitgereikt. Deze wordt gecombineerd met het Instroom event en de Fedet ALV. Reserveer deze datum alvast in je agenda. […]