Wat betekent het regeerakkoord voor de technologische industrie?

FME reactie op regeerakkoord 2017

FME is positief over de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van onderwijs, de versterking van innovatiekracht, cybersecurity en het topsectorenbeleid. De nieuwe coalitie heeft haar akkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. De omstandigheden zijn gunstig.

“De economie draait goed en er is weer ruimte om te investeren. Om deze goede uitgangspositie daadwerkelijk om te zetten in vooruitgang, is het nu aan het nieuwe kabinet om toekomstgericht te durven investeren en handelen”, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. “Daarmee kunnen de ondernemingen uit de technologische industrie een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.”

Bekijk hier per thema de  analyses die voor bedrijven in de technologische industrie van belang zijn.

Bron: FME

Algemeen nieuws