Walstroom verbetert leefbaarheid in Scheveningen

Met het inpluggen van de laatste van zes stekkers nam directeur Harry Koese van de dienst Stadsbeheer, gemeente Den Haag de walstroominstallatie in de Eerste haven van Scheveningen in gebruik. Hij deed dit samen met Arnout Langerak, directeur pelagische visserij bij rederij Vrolijk/Jaczon. Vanaf nu kunnen grote zeeschepen die in de haven liggen gebruik maken van schone walstroom. Ze hoeven hierdoor minder hun dieselaggregaat in te schakelen en dat is goed voor de leefbaarheid in en om de haven: de lucht wordt schoner en geluidshinder en trillingen nemen af.

Samenwerking Schevenings bedrijfsleven en Rijkswaterstaat
De Rijksrederij van Rijkswaterstaat, rederij Vrolijk/Jaczon en rederij Van der Zwan zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen van walstroom. De eerste schepen zijn inmiddels al omgebouwd, zodat ze geschikt zijn voor het gebruik van walstroom.

Fotograaf: Jurriaan Brobbel

Walstroom in Scheveningen
In de Eerste Haven zijn 6 aansluitpunten voor walstroom aangelegd: 1 aan de korte kant van de haven en vijf aan de lange zijde van de haven voor de diepvriestrawlers. De Derde Haven heeft 1 aansluitpunt.

Actieplan Luchtkwaliteit
De aanleg van walstroom is een maatregel uit het Actieplan Luchtkwaliteit. Hierin is vastgelegd wat de gemeente samen met Haagse ondernemers, bewoners, belangenorganisaties en het Rijk doet om de luchtkwaliteit in de stad te verder verbeteren.

 

Bron: Gemeente Den Haag

Algemeen nieuws