Themamiddag over energieopslag bij Energy Storage NL druk bezocht

De interesse in energieopslag blijft alsmaar groeien. Door toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen wordt het balanceren van het energienet een steeds grotere uitdaging. Opslag kan hier een sleutelrol in gaan spelen.

Dat was goed te merken tijdens de themamiddag van Smart Energy NL op donderdag 1 juni, die gezamenlijk werd georganiseerd door Energy Storage NL en Movares. Deze 11e editie van de Smart Energy NL themamiddagen stond volledig in het teken van energieopslag. De bezoekers werden geïntroduceerd in de wereld van energieopslag door presentaties van Energy Storage NL, DNV GL, Jules Energy en Kiwa Technology.

Vervolgens konden de deelnemers kiezen om verder de diepte in te gaan op het gebied van grootschalige of juist kleinschalige opslag. Tijdens deze twee parallelsessies kwam de discussie goed op gang en werden de uitdagingen, maar vooral ook de kansen op het gebied van energieopslag in beeld gebracht en besproken.
Het was goed om te zien dat deze discussies doorliepen tijdens de borrel. Energy Storage NL kijkt terug op een zeer geslaagde middag en wil Movares, de presenterende bedrijven en alle deelnemers dan ook hartelijk bedanken.

Fedet sectie T&D en energieopslag
Vanuit de sectie T&D zien we dat het energienet flink op de schop moet en vooral slimmer en flexibeler moet worden ingericht. Vanuit de Fedet sectie Transmissie & Distributie (T&D) was er dan ook een afvaardiging aanwezig, om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van opslag. Het thema opslag maakt onderdeel van de programmalijn Future Distribution Grids.

Samenwerking en kennisdeling is in deze fase van de ontwikkeling van energieopslag essentieel om tot succesvolle businesscases te komen. We juichen dit soort initiatieven van Energy Storage NL dan ook van harte toe.

 

Bron: Energy Storage NL

 

Algemeen nieuws