Techniekpact: meer jongeren kiezen voor techniek

Het aantal jongeren dat een technische opleiding kiest stijgt sinds 2013. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van het Techniekpact, dat mede ondertekend is door VNO-NCW en MKB-Nederland. Wel blijft de instroom in de meer praktische vmbo-richtingen achter, en is er nog altijd een groot tekort aan vakdocenten techniek.

Bussemaker (OCW): “Trots op regionale aanpak”

Maandag 26 juni heeft minister Bussemaker (OCW) de voortgangsrapportage en de Monitor van het Nationaal Techniekpact in ontvangst genomen. Deze werd aan haar overhandigd door Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI en aanjager Techniekpact), tijdens de Jaarconferentie op het Media Park in Hilversum. De voortgangsrapportage schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich regionaal inzetten om de landelijke ambities van het Techniekpact waar te maken. De Monitor (waarin de stand van bètatechniek wordt geduid) is dit jaar in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers meer toegankelijk zijn.

Stand van zaken Techniekpact
Na vier jaar Techniekpact worden de resultaten steeds meer zichtbaar; de houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen. Hiervoor zetten regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden zich dagelijks in, zodat er naast een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt ook uitdagender en verbindend onderwijs ontstaat. In de voortgangsrapportage vindt u een aantal aansprekende voorbeelden.
Dat de aanpak van het Techniekpact werkt laten alle inspanningen zien. Desondanks blijft de urgentie van het Techniekpact groot. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd een tekort aan vakdocenten techniek en blijft het aantrekken en behouden van vakmensen in de techniek een belangrijke opgave.

Nieuw: Monitor in een digitaal jasje
Dit jaar wordt de Monitor voor het eerst aangeboden in een digitale en interactieve omgeving. Via de website www.techniekpactmonitor.nl vindt u de cijfers op landelijk en regionaal niveau en kunt u zelf aan de slag door juist die filters te gebruiken die voor u van belang zijn. De grafieken kunt u vervolgens opslaan als afbeelding (JPEG/PNG) of PDF, downloaden als CSV-bestand of printen. Zo kunt u de opgevraagde data goed gebruiken voor bijvoorbeeld uw presentatie of verslag.

Lees het volledige artikel van Techniekpact hier.

Algemeen nieuws