WTG

TGH | Werkgevers stemmen in met cao-onderhandelingsresultaat

De leden van de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) hebben ingestemd met het cao-onderhandelingsresultaat dat het WTG-bestuur op 5 februari met de vakbonden heeft bereikt. De vier vakbonden zijn nog bezig [...]

Onderhandelingsakkoord cao Technische Groothandel bereikt

De Werkgevers Technische Groothandel (WTG) heeft op woensdag 5 februari een onderhandelingsresultaat bereikt met vier vakbonden (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en AVV) over de nieuwe cao voor de Technische Groothandel. [...]

Geen akkoord bereikt over nieuwe cao Technische Groothandel

De werkgeversorganisatie WTG heeft in het overleg van 28 mei 2019 diverse voorstellen met loonstijgingen en toenaderingspogingen gedaan richting de vakbonden om tot een akkoord te komen. Helaas zijn de [...]