RNC

RNC en T&D onderzoeken circulariteit van lang-cyclische producten

Brochure Schakel- en Besturingskasten en CE markering

Vanuit FME en Fedet is een gezamenlijke informatieve brochure verschenen over de Europese regelgeving en CE markering op gebied van de combinatie van schakel – en besturingskasten met machines en [...]

Ondernemingen krijgen meer kansen door betere Europese standaarden

Op 13 juni is het Joint Initiative on Standardisation (JIS) door tientallen Europese bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en consumenten- en milieuorganisaties samen met de Europese Commissie en lidstaten in Amsterdam ondertekend. [...]