privacy

Privacy verklaring Fedet

Fedet respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling [...]