NEN8012

Impact wijziging Bouwbesluit rondom kabels

In Nederland zijn voor kabels brandclassificaties voor verschillende situaties vastgelegd in de NEN 8012. Met de aanpassing van het Bouwbesluit, zullen in bepaalde situaties afwijkende classificaties worden voorgeschreven dan opgenomen [...]

PERSBERICHT: Nieuwe Europese regelgeving voor brandveiligheid voor kabels

De nieuwe Europese CPR brand classificaties, zoals beschreven in de Europese Norm EN 50575 en risicoanalyse volgens Nederlandse Norm NEN 8012, geeft strikte richtlijnen aan kabelproducenten hoe zij hun kabelproducten [...]