dsbi

2018 PvA Digideal Gebouwde omgeving c17

2018-07-09 Ondertekende intentieverklaring DigiDeal

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt [...]