Sectie T&D presenteert zich in circa 2 minuten

De fabrikanten en leveranciers van midden- en hoogspanningsinfrastructuur binnen de Fedet (sectie T&D) zijn dit jaar begonnen met belangenbehartiging vanuit vier inhoudelijke programmalijnen, namelijk Digitalization, Circulair Economy, Future Distribution Grids en Shore-to-Ship Electricity. Iedere programmalijn heeft een eigen voorzitter en diegene is daarmee het aanspreekpunt naar buiten toe.

Om te zorgen voor gezichten bij de namen heeft de Fedet sectie T&D een promofilm gemaakt, waarin ze zich presenteren.

Bekijk hier de promofilm:

Meer informatie
Wil je meer informatie over de Fedet sectie T&D? Of wil je participeren in één van de programmalijnen? Neem dan contact op met Rik van Berkel. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar rik.van.berkel@fme.nl.

Algemeen nieuws