Projectteam voor Uniforme Objecten Bibliotheek gaat van start

Op 21 april is een projectteam van installateurs, fabrikanten, CAD-leveranciers en BIM-specialisten aan de slag gegaan om de Uniforme Objecten Bibliotheek voor de installatiebranche te realiseren. Hierdoor kunnen installateurs vanaf volgend jaar BIM-objecten toepassen in hun CAD-systemen en probleemloos data uitwisselen.

Het projectteam dat de Uniforme Objecten Bibliotheek realiseert, bestaat uit UNETO-VNI, 2BA, Cadac, Itannex, Bimforce, Sysunite en Witas en krijgt ondersteuning van een aantal toonaangevende, internationale IFC-specialisten.

Bij de projectuitvoering is de installatiepraktijk nauw betrokken; BIM-managers van BAM, Engie, Heijmans, Kuijpers, TBI en ULC geven feedback op de tussenresultaten. Daarnaast testen fabrikanten en CAD-leveranciers de objectmodellen en datastructuren. De eerste resultaten van het project worden al in juni van dit jaar verwacht.

Bijeenkomst Digitalisering in de Bouw
In februari kondigde UNETO-VNI de start van het project voor een Uniforme Objecten Bibliotheek al aan tijdens een BIM-event  tijdens de VSK-beurs. Hier tekenden UNETO-VNI, FME/FEDET, Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie en 2BA een intentieverklaring. Op maandag 9 mei organiseert Fedet in samenwerking met FME Cluster Gebouwde Omgeving de bijeenkomst Digitalisering in de Bouw, waar ook de samenwerkingsovereenkomst tussen FME, Uneto-VNI, Ketenstaandaard Bouw en Installatie en 2BA zal worden ondertekent in bijzijn van circa 100 fabrikanten & toeleveranciers. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u hier lezen.

1x1x1
Met de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) zet de installatiebranche de laatste stap naar probleemloze data-uitwisseling en volwaardig BIM’en. Dankzij dit initiatief neemt de productiviteit in de installatiesector toe. Fabrikanten hoven data voortaan maar 1 keer op 1 plek en op 1 standaard manier in te voeren en installateurs kunnen probleemloos BIM-modellen uitwisselen. De kans op fouten en vertraging in het bouwproces neemt drastisch af. Bovendien bieden de data belangrijke informatie voor asset management.

Algemeen nieuws