Product- en handelsinformatie

Product- en Handelsinformatie, voor de meesten niet echt een sexy onderwerp. Maar wanneer je je realiseert wat er allemaal aan hangt is het bijna net zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker dan het fysieke product zelf. Misschien staat u nu op het punt om naar de volgende rubriek te gaan, maar leest u nog even door.  Of u de rol van fabrikant, importeur, agent, groothandel of installateur vervult, u heeft allemaal van doen met het opstellen of verkrijgen van de juiste en vooral uniforme productgegevens bij de producten die u maakt, verhandelt of toepast.

Want het mooiste en beste product dat ooit is gemaakt, maar niet gevonden en verkocht wordt of verkeerd wordt toegepast, heeft dan toch geen waarde…
In deze nieuwe rubriek Product- en Handelsinformatie zullen de onderstaande partijen u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data-kwaliteit, -communicatie en -uniformiteit.

2ba_ketenstandaard

Een kort voorstelrondje

  • 2BA, dé neutrale productdatabank van en voor de installatiebranche. 2BA werkt conform de standaarden van ETIM en SALES in de bouw
  • Ketenstandaard Bouw en Installatie: Deze stichting beheert:
    • de internationale ETIM classificatie waarmee fabrikanten op eenduidige wijze hun producten kunnen classificeren en van de juiste kenmerken kunnen voorzien
    • SALES communicatiestandaard; de gestandaardiseerde IT berichten voor het uniform uitwisselen van alle productinformatie, maar ook de transactieberichten order, bevestiging, pakbon factuur e.d

Twee Instituten die zijn ingericht vanuit hun eigen oorsprong en discipline rondom de bouw en installatiebranche om u als fabrikant of groothandel te ondersteunen bij het ontsluiten van product-informatiestromen voor de keten.

Nog even over de titel “Product- en Handelsinformatie”
Bij productgegevens gaat het om identificatie van het product op basis van productnummer en zo mogelijk de (unieke) GTIN (voorheen EAN-code) barcode. Maar ook om alle denkbare te koppelen productinformatie. Daarbij kunt u denken aan afbeeldingen, brochures, installatievoorschriften, DOP’s maar vooral ETIM classificatie. Wanneer uw product via ETIM is uitgeschreven kan de groothandel maar ook 2BA deze eenduidig zoek- en vindbaar maken. Daarnaast kan deze informatie ook foutloos worden toegepast in reken- en tekensoftware van de adviseur, engineer en modeleur in het BIM proces. Ketenintegratie is immers niet alleen iets waar mensen elkaar in de ogen kijken en een hand geven, maar (misschien nog wel meer) de betrouwbare hand shake tussen de computersystemen onderling.

2BA
De aftrap is deze maand voor 2BA, of zoals het bij de KvK staat ingeschreven BestandBeheer Artikelen. 2BA is deze maand op de kop af, 12 jaar actief. Meer dan 1.700 installatiebedrijven met meer dan 73.000 man personeel, gebruiken 2BA om via één loket de data van hun leveranciers in hun calculatie en bestel proces op te nemen. Daarnaast zijn er ook meer dan 100 groothandels die via deze route hun ERP systeem, maar ook hun webshops kunnen vullen met kwalitatief hoogwaardige data. De databank van 2BA bevat ruim 2.5 miljoen product- en 15 miljoen handelsrecords

Per maand worden er gemiddeld 2.000 databestanden aangeleverd waarvan er zo’n 600 worden doorgeladen. Het verschil geeft aan dat 2BA, naast een datapool met geaccordeerde data, ook als tool wordt ingezet voor controle van data om de hoogste haalbare datakwaliteit te behalen. 2BA kent zo’n 500 technische controles waaronder bijvoorbeeld waarschuwingen op wijzingen van de brutoprijs met 5, 30 of 100 procent. Het is altijd aan de dataleverancier om de data goed of af te keuren. Daarnaast bieden wij de partijen inzage in de kwaliteit van hun data ten opzichte van de data vraag van hun specifieke afnemers.
Aan de afname kant worden per maand ruim 8.000 datasets aangevraagd om de volgende schakel van de meest actuele data te voorzien.
De missie van 2BA luidt: Ontzorgen van de installatiebranche bij het opstellen, distribueren, vinden en kunnen toepassen van alle denkbare bron-informatie (dus gevalideerd) die hoort bij installatieproducten.
2BA is in handen van de branche (installateurs en groothandel),momenteel wordt onderzocht of en hoe dit kan worden uitgebreid met een zetel voor de FME.
2BA werkt voor en met de volgende stakeholders:
– De keten; bestaande uit fabrikant, groothandel en installateur;
– De dienstverleners; te weten de leveranciers van softwareoplossingen op het gebied van ERP, CAD, technisch rekenen en PIM;
– Naar de toekomst toe zal dit, mogelijk ook met en via STABU, worden uitgebreid naar adviseurs, en engineering;

Het belang van een centrale datapool wordt ook duidelijk in de vergelijkingen: AxB versus A+B. Wanneer 10 fabrikan
ten met 10 groothandels overleggen over de formats en protocollen kost dat 100 gesprekken. Wanneer dat met en via een centraal portaal loopt, kost dat slechts 20 gesprekken.
In de presentaties die 2BA geeft wordt daarom ook de vergelijking gemaakt met het carpoolen.
Alle partijen zitten met een vergelijkbaar probleem en samen werken is een mogelijk oplossing (Jawel, dit zijn legale ketenafspraken!!!). maar net als bij carpoolen moet je ook bij datapoolen realiseren dat het hier en daar ook beperkingen heeft. Al was het maar omdat iedereen zijn eigen muziekkeuze heeft.
Gelukkig zijn 2004 UNETO-VNI, installatiebedrijven en de groothandels over deze compromispunten heen gestapt en hebben zij de handen in een geslagen om 2BA op te richten. Zij hebben daarmee het gelijk van een Afrikaans gezegde aangetoond “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.
We zijn inmiddels een heel eind gekomen en voor de aankomende periode staan een paar hele mooie projecten op de rol. ETIM-Rekenen en Tekenen en de Uniforme Objecten Bibliotheek. Maar daarover een volgende keer meer.

2BA_procesfoto

Met vriendelijke groet,
Martin N.  Kreijenbroek, 2BA

Nieuws