Een standaard is pas een standaard als er veel gebruikers zijn. ETIM, SALES en GS1 kennen in de bouw en installatietechniek veel gebruikers en een breed draagvlak van brancheorganisaties en softwarepartners. Er zijn geen concurrerende standaards voor artikelclassificatie, artikel-identificatie en communicatie in de sector, waardoor een investering zijn waarde houdt. Alle partijen in de sector beseffen het belang van één standaard en promoten het gebruik hiervan in het belang van henzelf en daarmee van de hele sector.

Als doelgroep heeft Ketenstandaard alle bedrijven die actief zijn in de primaire keten van de bouw en installatiesector. Het gaat daarbij, vooral om producenten, groothandels, verwerkers, opdrachtgevers die belang hebben bij uniforme standaards.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de uniforme artikelclassificatie en de communicatiestandaards, werkt Ketenstandaard Bouw en Installatie met veel partijen samen. Allereerst met de bedrijven die zijn aangesloten bij de participerende branches; de oprichters van de stichting.  Daarnaast zijn ook andere partijen van belang; vooral partijen die nationaal of internationaal aanverwante standaarden beheren die zich ook richten op de installatiesector en waarmee afstemming noodzakelijk is. Eén van die partijen is 2BA, waar ook Fedet een samenwerkingsverband mee heeft.

Het onafhankelijke platform voor artikelclassificatie, artikelidentificatie- en elektronische datacommunicatie, breed gedragen door partijen in de bouw en installatiesector.

Samenwerking met Fedet
In het bestuur van Ketenstandaard is Gerard Kamsteeg afgevaardigde van Fedet.

Bekijk hier de website van Ketenstandaard