Het programma DSBI is voortgekomen uit een rapport voor de bouw- en installatiesector, voor een efficiëntere en effectievere uitwisseling binnen de keten van betrouwbare digitale handels- en productinformatie. Het rapport over deze informatisering adviseert een grotere ambitie: een Digitaal Stelsel Bouw & Installatie; een pre concurrentieel, samenhangend geheel van digitale diensten voor alle partijen in de keten(s) van de sector bouwnijverheid.

De brancheorganisaties Bouwend Nederland, Fedet, Koninklijke Hibin en Uneto-VNI omarmen het initiatief dat een actieve ontwikkeling van digitalisering en informatisering voor de sector van groot belang is. Dit heeft geleid tot een conceptvisie die door de vier partijen gefaseerd verder moet worden uitgewerkt. De Initiatie Fase is inmiddels gestart en bijna afgerond.

Een pre concurrentieel, samenhangend geheel van digitale diensten voor alle partijen in de keten(s) van de sector bouwnijverheid

Samenwerking met Fedet
Tijdens de Fedet ledenvergadering hebben de leden er voor gekozen om als Fedet een formele positie in de DSBI  Initiatie fase in te nemen, om zo met de drie eerder genoemde stakeholders de Next Step in digitalisering in de bouw mede te organiseren. Namens Fedet nemen Gerard Kamsteeg en Hans Segers deel aan de kwartiermakers groep.