De vraag naar actuele en complete artikel- en productdata groeit. Elektronische communicatie tussen bedrijven is niet meer weg te denken. Om de installatiebranche te voorzien in deze behoefte is één datapool nodig waar fabrikanten en groothandels data aan kunnen leveren en installateurs en groothandels data vandaan kunnen halen.

2BA is een neutrale datapool van handels- en productgegevens in de installatiebranche. Producenten, importeurs, groothandels maar ook installateurs kunnen terecht bij 2BA om informatie met de centrale database uit te wisselen. Deze uitwisseling gebeurd via uniforme bestanden die in de branche zijn bepaald volgens de standaarden van Ketenstandaard Bouw en Installatie. Daarnaast is de 2BA database ingericht volgens het ETIM classificatiemodel, d standaard in artikelclassificatie binnen de bouw- en installatiesector.

Eén formaat, één standaard en één loket voor product en handelsgegevens.

Samenwerking met Fedet
Omdat goed beheer en een efficiënte exploitatie van het artikelbestand belangrijk is voor alle partijen in de installatiesector, kent 2BA een branche brede eigendomsstructuur.

Fedet heeft met haar twee Groothandel secties twee zetels in de Raad van Commissarissen (RvC) van 2BA. Namens Fedet-ETG neemt Willem Schuurman zitting en namens Fedet-TGF neemt Gerard Kamsteeg zitting.

Onlangs is Fedet gevraagd om ook met de Fedet-Fabrikanten zitting te nemen in de RvC van 2BA. Synchronisatie van de digitaliseringsagenda’s (ontwerp- en beheer- en onderhoudsfase) en een betere aansluiting vanuit de fabrikanten naar de markt komen daarmee binnen handbereik.

In de laatste ledenvergadering van Fedet is met overgrote meerderheid besloten tot toetreding van de Fedet-Fabrikanten tot de RvC van 2BA. In de komende periode zal e.e.a. formeel worden afgehandeld.

Door de formele functie als aandeelhouder en medebestuurder is een optimale samenwerking tussen Fedet en 2BA gegarandeerd.

Bekijk hier de website van 2BA