Nieuwe Europese regels gebouwbekabeling

Een elektrotechnische installatie in een gebouw moet op de eerste plaats veilig zijn. Hij mag geen brand veroorzaken of andere risico’s door kortsluiting, aanrakingsgevaar en andere fouten of defecten. De Nederlandse elektrotechnische installatiesector is zich daar sinds jaar en dag zeer van bewust. Over een maand echter wordt een nieuwe stap gezet naar meer brandveiligheid in de gebouwde omgeving. En daarbij gaan elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs een nog grotere rol spelen. De Europese eisen op dit gebied zijn namelijk verder aangescherpt en strekken zich vanaf 1 juli 2016 ook uit over alle elektrotechnische, signaal en databekabeling in gebouwen. Om in ons land uitvoering te geven aan deze eisen wordt de nieuwe norm NEN 8012 van kracht.

‘Dit is een verantwoordelijkheid voor de hele elektrotechnische sector’

Harmonisatie
“Voor ons als kabelfabrikanten vormen de nieuwe regels een belangrijke stap in de harmonisatie van de voorgeschreven tests, beproevingen en certificatie plus CE-markering van de kabels op basis van de nieuwe normen. Wij willen de invoering van de nieuwe voorschriften in ons land zo eenduidig mogelijk begeleiden. En het toepassen van de juiste kabel per type gebouw of specifieke gebruiksruimte daarin zo helder mogelijk maken, met als doel het vergroten van de gebouwveiligheid. Het aspect ‘ketenverantwoordelijkheid’ daarvoor is bij nog lang niet alle handelspartners bekend”.

Ketenverantwoordelijkheid
De hele keten, van productie tot en met toepassing en alles wat daar tussen zit, is dus verantwoordelijk voor de brandveiligheid van gebouwbekabeling. Om dit goed en unaniem over het voetlicht te brengen bij alle betrokkenen hebben de genoemde fabrikanten besloten de nieuwe Fedet-sectie Kabel hiervoor in te zetten: “Maar hierbij kunnen we extra versterking van andere kabelleveranciers ook nog heel goed gebruiken.”

Het volledige artikel van de Fedet sectie Kabel in Mag1010 kunt u hier lezen.

 

Fedet sectie KabelLogo Kabel_RGB
Op 16 februari 2016 is de Fedet sectie Kabel officieel opgericht. Een belangrijke doelstelling van de sectie Kabel is dat de CPR en de Europese Norm EN 50575, welke per 1 juli 2016 in zal gaan en op 1 juli 2017 verplicht zal zijn, ook in Nederland zal worden nageleefd. Meer informatie over de CPR en de Europese Norm EN 50575 kunt u hier lezen.

Algemeen nieuws