Meldpunt coronavirus

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in de regio Wuhan in China nemen de Nederlandse en Chinese overheid strenge maatregelen om besmetting en verspreiding van dit virus te voorkomen. Het afsluiten van de regio Wuhan heeft mogelijk ook consequenties voor technologiebedrijven die in deze regio gevestigd zijn en voor bedrijven die producten importeren en exporteren vanuit of naar deze regio.

Meld jouw ervaring bij ons meldpunt
FME heeft daarom samen met de branches die bij FME zijn aangesloten een meldpunt coronavirus opgericht waar je kunt melden of jouw bedrijf nadelige effecten ervaart door de afsluiting van de regio Wuhan. Denk bijvoorbeeld aan problemen rondom de aanvoer van voorraden basismaterialen of halffabricaten.

Op korte termijn inzicht
Wij willen op korte termijn inzicht in de omvang van mogelijke nadelige effecten van het coronavirus op de technologische sector in Nederland. Laat ons dus weten of, en zo ja welk soort effect je ervaart.

Informatiebijeenkomst coronavirus | 12 februari
Samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken en evofenedex organiseren wij op woensdagochtend 12 februari een een informatiebijeenkomst in Den Haag om zowel vragen en onzekerheden van bedrijven in kaart te brengen, als informatie te verschaffen. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan online aan.

Algemeen nieuws