De Federatie Elektrotechniek (Fedet) is een toegankelijk platform om de ontwikkelingen in de technologie, regelgeving en markt te volgen. En u kunt profiteren van collectieve voordelen, zoals op beurzen, het bijhouden van statistieken en overige markttrends. Bovendien zetten we elektrotechniek op de agenda van overheden én opdrachtgevers, zoals de bouw en de industrie. Ook hebben wij nauw contact met opleidingsinstituten, opdat opleidingen goed aansluiten bij uw wensen aan personeel. Uiteraard biedt onze tweejaarlijkse ledenvergadering een uitstekende mogelijkheid om te netwerken met uw collega’s in de elektrotechniek.

De missie van Fedet
Elke organisatie in de elektro-techniek verbinden om te bouwen aan een betere wereld.

Onze overtuiging
We geloven dat de waarde van techniek voor mens en maatschappij alleen maar toeneemt. En dat organisaties actief in elektro-techniek in deze markt kunnen excelleren. Dat vraagt focus op hun kern en verbinding om branchebrede vraagstukken op te lossen en kansen te creëren. We zijn er van overtuigd dat in een concurrerende markt ook plaats is voor intense samenwerking. Meer over onze visie, missie en ambitie kunt u hier lezen.

Lid worden?
Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap kunt u hier downloaden.

Opzeggen Fedet lidmaatschap
Conform onze statuten kan het lidmaatschap uitsluitend beëindigd worden per aangetekende brief aan het Fedet secretariaat.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet kunt u contact opnemen met het Fedet-secretariaat. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.