Lichtbranche-overleg intensiveert relatie tussen NLA, Uneto-VNI en NSVV

De geschiedenis van de NLA in een notendop: de vereniging ontstond in 2004 uit een fusie van de Vereniging Prolicht (VPL) en de Vereniging Licht. Vandaag de verenigt zij bijna 30 fabrikanten en leveranciers van professionele lichtarmaturen, lichtbronnen en voorschakelapparatuur in Nederland. Internationaal onderhoudt NLA nauwe lidmaatschapscontacten met LightingEurope, dé Europese organisatie voor de verlichtingsbranche met een sterke belangenbehartiging ten aanzien van de Europese wet- en regelgeving op haar werkgebied en een stevige lobby binnen het Europese krachtenveld.

Tegelijkertijd kunnen door behoud van onze eigen identiteit specifieke lichtonderwerpen en -thema’s via een krachtig platform geadresseerd én uitgewerkt worden

Eigen agenda
Maar waar komt dan de keuze of de noodzaak vandaan om toe te treden tot de Fedet? ‘Een wereld waar veiligheid, digitalisering, meer oog voor het milieu en duurzaamheid, integratie van technologieën en veranderende regelgeving van steeds groter belang worden, vraagt om andere organisatie en marktmodellen’, stelt NLA-voorzitter Frank van der Vloed. ‘Ook de NLA heeft zichzelf de vraag gesteld of de inzet en doelen van het collectief voldoende aansluiten op deze veranderende wereld. De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partijen waarmee de lichtbranche optimaal bediend en ondersteund kan worden. Hier is onze keuze uit voortgevloeid om samen te gaan met de Fedet. Als collectief van bijna 200 bedrijven en zelfstandige brancheverenigingen die in Nederland actief zijn in de (elektro-)technische sector biedt de Fedet alle ondersteuning aan en verbinding met een brede groep bedrijven. Daarbij is er ruimte voor een eigen agenda met betrekking tot verlichting. De NLA zal binnen de Fedet dus als sectie blijven bestaan, met een eigen identiteit en agenda voor inzet ten behoeve van de verlichtingsbranche.’

Lichtbranche-overleg
Van der Vloed meldt dat NLA-leden door de toetreding gebruik kunnen maken van de bestaande collectieve diensten en activiteiten van de Fedet. Voorbeelden hiervan zijn volgens de voorman het
Fedet Business Intelligence Trend Report, rondetafeldiscussies en het gezamenlijk werken aan een agenda ter vergroting van de instroom van technisch opgeleide medewerkers. ‘Tegelijkertijd kunnen door behoud van onze eigen identiteit specifieke lichtonderwerpen en -thema’s via een krachtig platform geadresseerd én uitgewerkt worden. Verder zal de samenwerking met stakeholders als NSVV en UNETO-VNI geïntensiveerd worden door middel van het lichtbranche-overleg. Met het al aanwezige lidmaatschap van LightingEurope hebben leden bovendien
direct toegang tot de ontwikkelingen in de Europese Commissie. Hierbij kunnen de leden gebruikmaken van de krachtige lobby van FME.’

een betere afstemming tussen de verlichtingsindustrie en gerelateerde elektrotechnische industrieën

In de komende periode zal de buitenwacht de eerste veranderingen aan den lijve gaan ondervinden. ‘Te beginnen met de zichtbaarheid van de sectie’, aldus Van der Vloed. ‘Verder zal de NLA gesprekspartner zijn voor de verschillende stakeholders, waarbij de communicatie via het Fedetbureau verloopt. Gezamenlijk met FME zal de positie van de elektrotechnieksector – en specifiek de verlichting – richting de nationale overheid en professionele eindgebruikers ingenomen worden. Dit houdt onder meer een betere afstemming tussen de verlichtingsindustrie en gerelateerde elektrotechnische industrieën in, zoals een vereenvoudiging en versnelling van de integratie van gebouwgebonden systemen met de mogelijkheden van Internet of Things, maar ook een betere samenwerking om de digitalisering in de bouw zoals het Bouw Informatie Model (BIM) gezamenlijk te adresseren.’

Het artikel in LED Magazine kan je hier lezen.

Bron: LED Magazine

Algemeen nieuws