Kennisdeling tijdens de TECHNODAG Internet of Things

Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) organiseerde op 13 juni 2017 het event Technodag rondom Internet of Things (IoT) in Woerden. Tijdens het kennisevent deelden vier IoT experts hun kennis met de ruim 100 deelnemers, variërend van wetenschappers tot installateurs. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen Cyber Security, Smart Cities, Smart Homes en Shopping Tomorrow Smart Homes Society. Tijdens de bijeenkomst was ook ruimte om te netwerken en kennis te maken met zes nieuwe KIEN-projecten, waarin technologische kennis wordt doorontwikkeld voor de markt.

Impact van IoT
De wereld verandert razendsnel. Steden worden drukker en voller en het leven gaat steeds sneller. Internet of Things helpt mensen om slimmer, sneller en gemakkelijker samen te leven. Hierbij horen ook de nodige risico’s en uitdagingen. Hoe beveilig je data en wie is de eigenaar? Tijdens de Technodag kwamen deze onderwerpen aan bod. Daarnaast werd besproken hoe IoT nieuwe kansen biedt voor de (installatie)markt door andere samenwerkingen en nieuwe businessmodellen.

KIEN, meer dan kennisdelen
KIEN verbindt wetenschappelijke kennis met het bedrijfsleven. “Kennis die nu wordt opgedaan bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) moet doorontwikkeld worden voor de markt. KIEN zet zich middels zes projecten in om deze kennis te valoriseren”, aldus Gert Bogers, penningmeester KIEN. De zes projecten zijn: Fotonica, Health Tech Yard, Living Lab Homes, Sociale Innovatie, Vragenbank en Internet of Things. Bedrijven en instellingen die zich aansluiten bij een project worden ondersteund in de doorontwikkeling ervan en krijgen hierdoor een voorsprong op de markt. (Voor meer informatie: www.stichtingkien.nl).

Over KIEN
Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is het startpunt voor innovatie in de elektrotechniek. Hier komen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de centrale rol die elektrotechniek speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet te maken. KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische innovatie. Uitgekiend organiseert de bedrijfsvoering o.a. door het faciliteren van de zes projecten. Uitgekiend is een samenwerking tussen TU/e, KIEN en UNETO VNI.

Algemeen nieuws