Innovatieve bedrijfsvoering

Stand van zaken DSBI, DigiDeal en Bouwagenda

Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB)

Het platform Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) biedt de mogelijkheid om, in iedere CAD applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met UOB-template objecten tot rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten. Dankzij de achterliggende standaarden zijn de op deze wijze gecreëerde modellen ook uitwisselbaar.

Soepel informatie uitwisselen

  • Fabrikanten bieden conform de standaarden van ETIM+ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata aan.
  • Het platform Open Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) legt voor verschillende CAD applicaties UOB-template-object vast. (voor de eerste oplevering van Open UOB zal dit alleen Revit zijn).
  • Een modelleur zoekt vanuit zijn CAD-systeem in het platform het gewenste fabrikantproduct en ontvangt in een retourbericht de gestructureerde fabrikantdata inclusief het bijbehorende UOB-template-object. Terug in zijn CAD-systeem worden deze samengevoegd tot een gestandaardiseerd 3D-object. Terug in zijn CAD-systeem worden deze samengevoegd tot een gestandaardiseerd 3D-object. De modelleur kan via de zoekmachine, waarbij hij zelf parameters in kan voeren of aanpassen, ook op conceptueel of generiek niveau blijven “hangen” en een object op dat niveau genereren.

De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2020 met de UOB gewerkt kan worden. Klik hier voor meer informatie over UOB.

De UOB is een initiatief van 2BA, Ketenstandaard, Techniek Nederland en Fedet. Het wordt actief ondersteund door FME en de aangesloten bouwgerelateerde branches.

DigiDeal
Onder de vlag van de bouwagenda wordt de Digitaliseringsdeal (DigiDeal) ingericht. Afgelopen maanden is intensief overleg geweest, met onder andere de Bouw Informatie Raad (BIR) en het ministerie van BZK, om een herkenbare positie te krijgen binnen de DigiDeal. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring tussen de partijen op 9 juli jl. Lees hier meer over de intentieverklaring.

In de DigiDeal is opgenomen dat tussen juli en oktober 2018 de sector een “Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma” opstelt, met sector brede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Inmiddels is het plan van aanpak voor de “Digideal Gebouwde Omgeving” vastgesteld. Om hier verder vorm en invulling te geven zijn verschillende Expertgroepen samengesteld, waar ook verschillende Fedet leden namens Fedet aan deelnemen.

Interesse?
Wil je als Fedet lid deelnemen aan een van de expert werkgroepen of op een andere manier betrokken zijn bij dit project? Neem dan contact op met Marcel den Haan, Branchemanager Fedet. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16  of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

DOCUMENTEN EN DOWNLOADS


Agenda’s, verslagen en documenten

Je moet lid zijn van FEDET en een inlogaccount hebben om de verslagen, agenda’s en documenten te kunnen downloaden. Ben je lid van FEDET maar heb je nog geen inlogaccount neem dan contact op met het secretariaat.

Fedet I's