Innovatieve bedrijfsvoering

Laatste update: 4 juni

DigiDeal
Onder de vlag van de bouwagenda is de Digitaliseringsdeal (DigiDeal) ingericht. Er is intensief overleg geweest, met onder andere de Bouw Informatie Raad (BIR) en het ministerie van BZK, om een herkenbare positie te krijgen binnen de DigiDeal. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring tussen de partijen op 9 juli jl. Lees meer over de intentieverklaring.

Download het DigiDealGO document: Werken aan de digitale transformatie van onze gebouwde omgeving

Update: De versie 1.0 van de Uniforme Objecten Bibliotheek is live!

Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB)

Uitdagingen als de energietransitie, snel en duurzaam bouwen, veilige infrastructuur en mobiliteit en een circulaire economie vragen om slimmer digitaal werken en samenwerken. De stap naar echt datagestuurd ontwerpen, bouwen en beheren is daarom cruciaal voor de hele installatiesector; van adviesbureaus en ontwerpers, tot technisch dienstverleners en toeleveranciers. Het nieuwe platform UOB (de open Uniforme Objecten Bibliotheek) brengt nu de standaardisatie die hiervoor nodig is. In iedere schakel van de keten.

De UOB biedt de mogelijkheid om, in iedere CAD applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met UOB-template objecten tot rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten. Dankzij de achterliggende standaarden zijn de op deze wijze gecreëerde modellen ook uitwisselbaar.

Als fabrikant wil je uiteraard op tijd aansluiten bij deze nieuwe ontwikkelingen. Versie 1.0 van de UOB is nu live. De betrokken installatiebedrijven gaan vanaf 4 juni de bibliotheek testen in de engineering van hun systemen. Vanaf september zal de UOB ook daadwerkelijk worden toegepast in de BIM-projecten. Wil je als organisatie klaarstaan in september voor nieuwe uitdagende projecten in de markt, bekijk dan eens versie 1.0 en check welke van je producten nu al zijn opgenomen in UOB.

Voor de sector, door de sector

De open Uniforme Objecten Bibliotheek is ontwikkeld door de sector en voor de sector. De grote technisch dienstverleners zijn de drijvende kracht achter het platform, samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard) en 2BA.

Interesse?
Wil je als Fedet lid deelnemen aan een van de expert werkgroepen of op een andere manier betrokken zijn bij dit project? Neem dan contact op met Marcel den Haan, Branchemanager Fedet. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16  of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

DOCUMENTEN EN DOWNLOADS


Agenda’s, verslagen en documenten

Je moet lid zijn van FEDET en een inlogaccount hebben om de verslagen, agenda’s en documenten te kunnen downloaden. Ben je lid van FEDET maar heb je nog geen inlogaccount neem dan contact op met het secretariaat.

Fedet I's