Innovatieve bedrijfsvoering

Stand van zaken DSBI, DigiDeal en Bouwagenda

Stand van zaken DSBI en Bouwagenda

Tijdens de Fedet ledenvergadering op 30 mei 2016 is door de leden akkoord gegeven voor deelname aan het project Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI). Afgelopen periode is met de projectpartners (Bouwend Nederland, UNETO-VNI en HIBIN) hard gewerkt aan het visie document “Beter digitaal bouwen en installeren”.
Om de visie voor een ieder eenvoudig, snel en begrijpelijk te presenteren is ook een animatie gemaakt.

Als onderstaande YouTube video niet zichtbaar is, bekijk de video dan via de volgende link: https://youtu.be/WFoQyU7P5gk 

DigiDeal
Onder de vlag van de bouwagenda wordt de Digitaliseringsdeal (DigiDeal) ingericht. Afgelopen maanden is intensief overleg geweest, met onder andere de Bouw Informatie Raad (BIR) en het ministerie van BZK, om een herkenbare positie te krijgen binnen de DigiDeal. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring tussen de partijen op 9 juli jl. Lees hier meer over de intentieverklaring.

In de DigiDeal is opgenomen dat tussen juli en oktober 2018 de sector een “Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma” opstelt, met sector brede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Inmiddels is het plan van aanpak voor de “Digideal Gebouwde Omgeving” vastgesteld. Om hier verder vorm en invulling te geven zijn verschillende Expertgroepen samengesteld, waar ook verschillende Fedet leden namens Fedet aan deelnemen.

Interesse?
Wil je als Fedet lid deelnemen aan een van de expert werkgroepen of op een andere manier betrokken zijn bij dit project? Neem dan contact op met Marcel den Haan, Branchemanager Fedet. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16  of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

DOCUMENTEN EN DOWNLOADS


Agenda’s, verslagen en documenten

Je moet lid zijn van FEDET en een inlogaccount hebben om de verslagen, agenda’s en documenten te kunnen downloaden. Ben je lid van FEDET maar heb je nog geen inlogaccount neem dan contact op met het secretariaat.

Fedet I's