VHTO: Het Computer Science Certificate

Het Computer Science Certificate is een lesprogramma dat zich richt op programmeeronderwijs voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Door leerlingen al op jongere leeftijd kennis te laten maken met programmeren willen we de keuze voor het vak Informatica in de bovenbouw stimuleren. Belangrijk speerpunten van het certificaat zijn gender inclusief onderwijs, diversiteit en maatschappelijke relevantie.

Meer informatie

Locatie(s)

Doelgroep(en)

Aanbieder(s)

Overzicht