VHTO: Beeldenbrekers

Beeldenbrekers is een project voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs over het doorbreken genderstereotiepe beelden over beroepen. Hierbij staat het bezoek van een vrouwelijke bèta/technische professional in de klas (gastles) centraal.

Meer informatie

Locatie(s)

Doelgroep(en)

Aanbieder(s)

Overzicht