Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023

De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 stimuleert een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Alle vmbo-techniekscholen gaan vanaf 2020 samenwerken met andere onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio. Hiermee moet het vmbo beter aansluiten op het mbo en op de behoefte vanuit de arbeidsmarkt. Zo komen theorie en praktijk samen en worden leerlingen beter voorbereid op de beroepspraktijk. Nieuwe partners kunnen het samenwerkingsverband in de eigen regio benaderen om aan te sluiten.

Meer informatie over de regeling staat op www.dus-i.nl.

Meer informatie

Locatie(s)

Doelgroep(en)

Aanbieder(s)

Overzicht