Platform techniek Rivierenland

Dit platform is ontstaan uit het Techniek Focus Rivierenland 2012-2015 programma en partners zijn ondernemers, onderwijs en overheid uit Rivierenland met partijen als brancheorganisaties, opleidingsfondsen, opleidingsbedrijven, landelijke en regionale ondernemersorganisaties, individuele (grote) bedrijven, scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs en Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (S-BB).

Om in Regio Rivierenland het tekort aan technici, de mismatch tussen aanbod en vraag en de trek uit de regio aan te pakken, verenigden partijen zich in het Platform Techniek Rivierenland. In een project voorafgaand aan het Techniek Focus Rivierenland programma is het Platform opgericht. Nu zeven jaar verder geeft dit platform als overlegstructuur het Techniekpact Rivierenland 2019-2022 programma vorm met o.a. sub-regionale doorlopende activiteiten en effectmetingen van techniek promotie activiteiten. In 2017/18 was het platform initiatiefnemer voor het Toptechniek in Bedrijf (TiB) netwerk Smart Building Rivierenland om een MBO 4 opleiding te ontwikkelen samen met ROC Rivor.

Meer informatie

Locatie(s)

Doelgroep(en)

Aanbieder(s)

Overzicht