Jegaathetmaken

De komende vijf jaar heeft de bouw- en infrasector 60.000 nieuwe mensen nodig. Meer dan de helft van deze mensen is nodig om aan de vervangingsvraag te voldoen. De oudere generatie in de bouw en infra gaat de komende jaren afscheid nemen. Maar we hebben tot 2023 ook minimaal 23.000 extra mensen nodig Dit komt onder meer door de gigantische bouwopgave voor de komende jaren: 1 miljoen nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Verder is er nog een gigantische opgave in het onderhoud en vervanging van infrastructuur. In het meerjarenprogramma Instroom laat Bouwend Nederland zien wat de mogelijkheden in de sector zijn.

Op de korte termijn heeft de sector veelzijdige handen nodig. Maar de vraag zal de komende jaren alleen nog maar groeien, is de verwachting. De gebouwde omgeving staat namelijk voor een enorme opgave van verduurzaming. De vraag naar specialistisch geschoold personeel zal hierdoor toenemen. De omslag is al gaande, want alle nieuwbouw gaat richting energieneutraal. Dit stelt andere eisen aan de werknemers in de bouw.

De bouw- en infrasector is ongekend veelzijdig. Het heeft op alle onderwijsniveaus beroepen: van vmbo- tot aan wo-niveau. Van metselaar of timmerman tot dakdekker of wegenbouwer tot werkvoorbereider of manager. In de campagne Je Gaat Het Maken laten we de vele mogelijkheden zien. We richten ons daarbij op jongeren en zij-instromers.

“De bouw en infrasector heeft volop plek voor denker en doeners. Met 60.000 vacatures tot 2023 zoeken wij veel nieuwe mensen, jongeren en zij-instromers. Wij bieden direct een goed salaris en doorgroeimogelijkheden. Binnen onze sector wordt veel gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en er zijn vele opleidingsmogelijkheden voor werkzaamheden op de bouwplaats of op kantoor.”

Meer informatie

Locatie(s)

Doelgroep(en)

Aanbieder(s)

Overzicht