De Uitdaging

De Uitdaging is een netwerkprogramma op landelijk niveau op een specifiek inhoudelijk thema (de energietransitie) tussen mbo, hbo, branches, bedrijven, de Topsector Energie, gemeentes en andere partijen die zich willen aansluiten. De Uitdaging staat open voor eenieder die mee wil werken aan het realiseren van de gezamenlijke doelen. We stellen alle opbrengsten vrij beschikbaar.
Binnen “de Uitdaging” willen we door veel meer gezamenlijk op te trekken, kennis te delen en slim afspraken te maken over ontwikkeling van nieuw onderwijs, versnellen.

Kort samengevat richten we ons met de Uitdaging op de volgende doelen:
1. vergroting van de instroom in de relevante beroepsopleidingen;
2. versnelling en opschaling door verspreiding van werkende aanpakken;
3. inhoudelijke vernieuwing van onderwijs en training door innovatie/vernieuwing uit het werkveld of uit onderzoek te koppelen aan leren.

Meer informatie

Locatie(s)

Doelgroep(en)

Aanbieder(s)

Overzicht