Onderwijs

TechYourFuture

TechYourFuture is hét expertisecentrum voor onderwijs in bèta en technologie. We willen ervoor zorgen dat uiteindelijk 4 van de 10 jongeren bewust kiezen voor een techniekopleiding en daarna ook daadwerkelijk [...]

Jet-Net & TechNet

Het Landelijk Bureau Jet-Net & TechNet helpt honderden bedrijven en scholen die zich sinds 2002 bij het netwerk hebben aangesloten om tot een effectieve regionale samenwerking te komen. Dit door [...]

Platform Talent voor Technologie

Platform Talent voor Technologie is een publiek-private samenwerking van technische werkgevers- en werknemersorganisaties en de ministeries van OCW, EZK en SWZ. Op basis van opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring inspireren [...]

VHTO: Meer meisjes in mbo Techniek

Samen met de MBO Raad werkt VHTO in het kader van Meer meisjes in de mbo Techniek aan de werving en het behoud van meisjes in de technische opleidingen. Onderwijsteams [...]

House of Skills

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en gemeenten uit de regio […]

Meisjes en vrouwen enthousiasmeren voor bèta, techniek en ICT

VHTO organiseert activiteiten met onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele [...]

Katapult

Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven (Centra) en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Dit gebeurt [...]

Dutch Technology Week

In 2020, van 8 t/m 13 juni,  vindt de 9e editie van de Dutch Technology Week (DTW) plaats. Tijdens deze week worden in heel Nederland wonderlijke en innovatieve technologieverhalen verteld, [...]

Stichting Techniekpromotie

We maken ons sterk om wetenschap & technologie te integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve [...]

TECHPORT

Techport is het netwerk van scholen, bedrijven en overheden. Techport is actief in de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern. Onze ambitie is dat we in 2030 dé excellente [...]